Växjö kommun en av årets förebilder inom offentlig upphandling

Genom att medvetet efterfråga återvunnet material vid upphandlingar har Växjö kommun utsetts som en av årets förebilder inom offentlig upphandling av miljöföretaget Ragn-Sells.

- Jättekul att vi får den här utmärkelsen då vi under många år har jobbat med den här frågan, eftersom vi vet att offentliga upphandlingar är ett av de viktigaste verktygen vi har för att minska vårt klimatutsläpp, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

För femte året i rad har Ragn-Sells låtit undersöka i vilken mån landets kommuner prioriterar återvunnet material i sina upphandlingar. Växjö kommun utmärker sig genom att vara en förebild inom offentlig upphandling.

- Varje år gör Växjö kommun upphandlingar för ungefär 3,3 miljarder kronor. Vi har höga ambitioner när det gäller hållbar utveckling och ska arbeta aktivt för hållbara inköp och upphandlingar. Detta är en viktig del i att nå vår koncerngemensamma vision, säger Andreas Olsson (C), kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen

Nära hälften av världens utsläpp beror på att vi hela tiden skaffar fram nya råvaror till allt vi tillverkar. Offentlig upphandling pekas därför ut som ett av de viktigaste verktygen i Sveriges nya handlingsplan för cirkulär ekonomi.

- Det framgår tydligt i vår nya policy att vi i första hand undersöker alternativ till själva inköpet, för att se om vi istället kan återanvända eller återbruka. Om beslut fattas om att en upphandling eller ett inköp behöver genomföras, ska i första hand produkter som innehåller återvunnet material eller som går att materialåtervinna kravställas eller väljas, säger Tina Storbjörk, upphandlingschef.

Förutom Växjö kommun tilldelas även Göteborgs stad utmärkelsen årets cirkulära förelöpare. Växjö kommuns nominering:

- Växjö definierar långtgående krav på hållbarhet och cirkulära lösningar i sina riktlinjer för upphandling. De har höga ambitioner där de arbetar aktivt för hållbara inköp och upphandlingar, samt visar på hur man genom samarbete och samverkan skapar hållbara projekt, säger Anders Gunnarsson, regionchef för Kronoberg på Ragn-Sells.

Bakgrund:

Miljöföretaget Ragn-Sells kartlägger varje år, med hjälp av en Sifo-undersökning, i vilken mån kommunerna prioriterar återvunnet material i sina upphandlingar. Varje år lyftas de kommuner som med upphandling som hjälpmedel bidrar till mindre utsläpp genom att återanvända sekundära material och/eller cirkulära principer i upphandling.

Senast uppdaterad: 6 september 2022