Lokala företag skriver under Växjödeklarationen

Idag har ytterligare elva företag i kommunen skrivit under Växjödeklarationen tillsammans med Växjö kommun. Därmed är det sammanlagt 27 företag som skrivit under deklarationen och åtar bidra till en snabbare omställning till en hållbar och klimatneutral kommun.

- Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Vi i Växjö kommun är stolta över att det i vår kommun finns så många företag som väljer att gå före när det gäller att arbeta för ett mer hållbart Växjö och en mer hållbar jord, säger Gunnar Nordmark, (L), ordförande i hållbarhetsutskottet.

Växjödeklarationen innehåller bland annat löften om att jobba för:

 • Förnybar och hållbar produktion och distribution av energi och drivmedel
 • Effektiv användning av energi i bostäder, lokaler och industribyggnader
 • Klimatsmarta och hållbara resmönster och transporter
 • Klimatsmart byggande och renoveringar
 • Minskade avfallsmängder, ökat återbruk och cirkulär ekonomi
 • Låg klimatpåverkan i offentlig och privat konsumtion och investeringar

De företag som skriver under deklarationen åtar sig dessutom att samverka med varandra, uppmuntra och utmana varandra i arbetet för ett klimatneutralt samhälle samt dela med sig av sitt kunnande. Respektive företag ska gemensamt med Växjö kommun uppmana myndigheter, regering, riksdag och EU att utforma regelverk, lagstiftning, styrmedel och stödstrukturer så att den lokala klimatomställningen kan underlättas.

- Det är bara tillsammans, medborgare, företag och kommun, som vi kan nå målet om hållbara Växjö 2030. Med dagens signeringar av Växjödeklarationen tar vi viktiga steg för att nå dit, säger Gunnar Nordmark, (L), ordförande i hållbarhetsutskottet.

Följande företag har idag skrivit under Växjödeklarationen:

 • Atea
 • Devolut
 • Destination Småland
 • Elite Hotel
 • Gemla Matmagasin
 • Gårdsby Ägg
 • JSC Förvaltning
 • KraftPowercon
 • Mickis Leksaker
 • REKO-ringen
 • Växjö & Co

Signeringen av Växjödeklarationen är en del av programmet under MAT2022.

Bakgrund till Växjödeklarationen

Hösten 2019 antogs Växjös hållbarhetsprogram – Hållbara Växjö 2030, vilket bygger på Agenda 2030. En central del i arbetet med Hållbara Växjö 2030 är att föra dialog och samverka med invånare, företag och besökare så att vi tillsammans når resultat, tar ansvar och inspireras av varandra. Genom Växjödeklarationen som uppdaterades 2019, vill vi få fler samhällsaktörer att delta på vår hållbarhetsresa till 2030 samt ge aktörer möjlighet att visa vad de åtar sig att göra för att bidra till omställningen till ett hållbart Växjö.

Mer information om Växjödeklarationen Länk till annan webbplats.

Representanter från de företag som den 9 september skrev under Växjödeklarationen tillsammans med Växjö kommun.

Senast uppdaterad: 9 september 2022