Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Invigning av Hanefors naturreservat

I april bildades Hanefors naturreservat i syfte att bevara områdets biologiska mångfald och utveckla områdets friluftsliv. Nu är det dags för invigning.

Under invigningen får du bland annat chans att delta på en guidad tur i det nya reservatet, sätta upp fågel- och biholkar med naturvårdspersonal och ta ett skogsbad. Du får även möjlighet att ta en fika och njuta av platsen i hängmatta eller sitta ner på andra idylliska små platser.
Det här och mycket mer, välkommen!

När: 15 juni, klockan 17.00
Samling: Hanefors naturreservat.
Parkeringsplats finns vid reningsverket, ca. 100 meter nordväst om Hanefors.
Gratis och ingen föranmälan krävs.

Fakta om Hanefors naturreservat

Våren 2023 bildades Växjö kommuns åttonde naturreservat som framöver ger stabil grund för att fortsätta utveckla områdets naturvärden. Naturreservatet är 7,7 hektar stort och beläget 1,5 km söder om Ingelstad tätort. Området utgörs i huvudsak av löv- och sumpskogar, våtmarker, betesmarker och ett strömmande vattendrag. Här finns en åfåra med strömmande vatten, kantad av såväl våtmarker som skog. En miljö som förhoppningsvis kommer att locka till sig en mångfald av växter och djur framöver. Inom projektet har även flera gångbroar och stigar anlagts, för att underlätta för dig som besökare att utforska området. Läs mer på Hanefors naturreservat — Naturkartan Länk till annan webbplats.

Projektet delfinansierades med LONA-bidrag förmedlade av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Senast uppdaterad: 17 november 2023