Diaccess - Digital innovation i partnerskap med näringslivet

Bild

Om Diaccess

Unikt digitaliseringsprojekt där Växjö kommun har samarbetat med näringslivet för nya smarta samhällsfunktioner.

Bild

Smart värmesystem

Ett projekt inom Diaccess har varit att att optimera värmetillförseln och minska miljöpåverkan i Växjös skolor.

Bild

Smart snöröjning

Ett styrsystem med realtidsdata för kommunalt vägnät har utvecklats inom ramen för Diaccess.

Sopkärlen kallar på sopbilarna

Den nya lösningen av behovsanpassad tömning av sopkärl har testats på ett område i Växjö.

Diaccess är avslutat - läs slutrapporten och se filmerna om resultatet

Diaccess var ett projekt på 3,5 år inom Urban Innovation Actions (UIA) och genomfördes av Växjö kommun i samarbete med Wexnet, Vöfab, Castellum, dizparc, Företagsfabriken, GodaHus samt Linnéuniversitetet.

Diaccess syftade till att accelerera utvecklingen av digitala lösningar, samt att etablera en modell för verksamhetsnära innovation i partnerskap med näringslivet som kan bestå efter projektslut.

Slutrapport Diaccess , 4 MB.

Populärversion av slutrapporten på svenska Länk till annan webbplats.

Se filmerna om projektets slutresultat

Diaccess har bedrivit flera framgångsrika projekt och delprojekt och har bland annat testat nya sätt att upphandla och behovsanpassad tömning av sopkärl.

Följ Diaccessbloggen

Hantera prenumeration