Aktuella utmaningar

Projektet hade som ambition att jobba med 15 utmaningar, uppdelade över fem cykler. Utmaningarna utgick från identifierade verksamhetsbehov i kommunkoncernen eller stora samhällsutmaningar, där det inte fanns existerande lösningar tillgängliga.

Tillsammans med innovatörer i näringslivet ville Växjö kommun ingå partnerskap för att tillsammans utveckla banbrytande lösningar. Kommunorganisationen bidrog med kompetens och testbädd i utvecklingen och blev första kund. De färdiga lösningarna är inressanta för andra kommuner, städer och verksamheter. Innovatören innehar äganderätten.

Avslutadee cykler och utmaningar

Cykel 4

Automatiserad vattenstyrning i stadens parker- avbruten

Cykel 3

Digitaliserad matdistribution - avbruten.

Cykel 2

Behovsanpassad tömning av sopkärl - tilldelning gjord, utveckling avslutad.

Ökad cirkularitet inom bygg- och fastighetsbranschen - avbruten

Cykel 1

Smarta värmesystem - tilldelning gjord, utveckling avslutad.

Smart snöröjning - tilldelning gjord, utveckling avslutad.

Arbetet med att identifiera aktuella utmaningar och ingå samarbete med näringslivets entreprenörer, sköttes från den del av Diaccess-projektet som hette ”Innovationshubben”.

Innovationshubben - partnerskap för digital innovation

För att utveckla nya lösningar där båda parter bidrar, tillämpades innovationspartnerskap.

Vad är innovationspartnerskap?

Senast uppdaterad: 29 juni 2023