Smart snöröjning

Att snöröja och halkbekämpa är inte svårt i sig, men det är svårplanerat och kostsamt. En kommun har ansvar för långa sträckor cykel och bilväg, med olika förhållanden att ta i beaktande.

I Växjö utvecklas ett intelligent styrsystem som kombinerar lokala förutsättningar kring topografi (till exempel vattendrag, berg, skuggor från träd) med realtidsdata från entreprenörernas åtgärder, väderstationer, uppkopplade bilar, och IOT-sensorer.

Behovsägare

Växjö kommun, tjänsteperson

Status

Tilldelning gjord, utveckling avslutad.

Mer information om status för smart snöröjning på Gyghubs webbplats Länk till annan webbplats..

Bakgrundsinformation om utmaningen

Växjö kommun har 55 mil gator och 17 mil cykelväg som vid behov kräver vinterväghållning det vill säga snöröjning och halkbekämpning. Större trafikleder samt gång- och cykelstråk är prioriterade och ska vara halkfria när morgontrafiken startar. I nuläget vinterunderhålls samtliga villagator i Växjö för att inte riskera att missa något område, men i själva verket kan behovet av vinterväghållning variera stort mellan såväl stadsdelar i Växjö stad som på landsbygden. Beslut om vinterväghållning baseras på flera faktorer och värden såsom väderprognoser, årstid, visuella kontroller, temperatur, tidigare och kommande väderförhållanden et cetera. Även erfarenhet och kunskap hos tjänsteperson i beredskap (TIB) påverkar beslutet, vilket resulterar i personbaserade beslut och svårigheten att säkerställa att rätt beslut för säkra vägar tas varje gång.

Vid beslut om vinterväghållning påbörjas inringning av personal. Varje person måste bekräfta jobbpasset, vid inget svar rings nästa person på listan tills fullständig/klar bemanning. Bemanningsprocessen tar mycket tid och skapar problem i att få kontroll när/om alla har startat samt hur mycket de har avverkat i sitt område/av sin rutt. Varje person har ett tilldelat område och specifik rutt som de kör varje gång, vilket genererar i statiska scheman med personberoende rutter och försvårar att vid behov ta in ersättare. Dessutom kan många flera snöfria år bli ett dilemma när det uppstår behov av vinterväghållning och det är många nya och mindre rutinerad personal som ska ut, då tidsfaktorn är avgörande för resultatet i slutet. Uppföljning är viktigt för att utvärdera resultatet och säkerställa att förväntningar efterlevs och/eller om det finns avvikelse, det vill säga om någon rutt inte har körts och anledningen till det. Idag finns inga uppföljningsmöten utan resultatet utvärderas genom att tjänsteperson i beredskap (TIB)/samhällsbyggnadsförvaltningen kör runt och kontrollerar status för snöröjningen.

Behovet

En beslutstödslösning som underlättar och effektiviserar planering, kommunikation och uppföljning.

Kontaktuppgifter

Diaccess avslutades 2023. Ta kontakt med Växjö kommuns kontaktcenter om du har frågor om projektet.

Senast uppdaterad: 11 augusti 2023