Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Vad är ”geostaket” och vilken nytta kan tekniken bringa?

I Diaccess digitala labb har praktikanter under de senaste veckorna fått arbeta med tekniken geostaket. Målet har varit att underlätta för besökare på Norremarks kretsloppspark.

Geostaket är ett geografiskt avgränsat område som "inhägnas" med en programvara och därigenom kan man kartlägga ett objekts rörelser eller förflyttningar inom området.

- Med denna teknik blir det möjligt att vägleda besökare på Norremarks kretsloppspark med information. De kan till exempel få vägledning om besökarantal vid olika sorteringsstationer, för att undvika trängsel och väntetider, säger Oscar Lönnerheden, ansvarig för Diaccess digitala labb.

Arbetet för kretsloppsparken i Norremark är än så länge på prototypstadium. Samir Ernez är en av praktikanterna som läser till Java-utvecklare på EC utbildning i Växjö.

- Det har varit roligt att arbeta på ett ställe som utvecklar just prototyper. För det har gett mig möjlighet att fokusera på det essentiella i teknikutvecklingen snarare än att putsa på detaljer, vilket har varit bra för att maximera lärandet, säger Samir Ernez.

Vill du veta mer om Diaccess digitala labb, geostaket, eller framtida praktikmöjligheter i Diaccess digitala labb. Ta kontakt med Oscar Lönnerheden som ansvarar för labbet.

Oscar.Lonnerheden@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 4 juni 2021