Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Med ny teknik och i partnerskap med näringslivet ska SSAM låta sopkärlen kalla på sopbilarna när det är dags för tömning

Södra Smålands avfall och miljö AB (SSAM) är på gång att utveckla en ny uppkopplad lösning för tömning av sopkärl i flerfamiljshus. Nu står det klart att det är företaget Bintel AB som vunnit innovationsupphandlingen och erhållit tilldelningsbeslut för att utveckla lösningen ihop med SSAM. Med teknikens hjälp skall sopkärlen kalla på sopbilarna när det är dags för tömning.

Tillsammans med företaget Bintel AB kommer SSAM utveckla en ny uppkopplad lösning med sensorer för behovsanpassad tömning av sopkärl. Lösningen ska i första hand reglera tömning av avfall från flerfamiljshus och verksamheter, men skulle i förläningen även kunna hantera behovsanpassad tömning av exempelvis trädgårdsavfall från villor.

En tidigare förstudie har visat att många sopkärl idag är långtifrån fulla när de töms och att det finns stor potential till effektivisering och miljöbesparingar. Studien visar att cirka hälften av sopkärlen skulle kunna tömmas mer effektivt om tömningen baseras på fyllnadsgrad i stället för dagens statiska körturer med förutbestämda intervaller.

- Idag töms kärlen med fasta intervall, nu vill vi istället ta teknikens hjälp och låta sopkärlen kalla på sopbilarna när de är fulla, säger Per Gunnarsson, IT och digitaliseringsansvarig på SSAM.

Det var med resultatet från förstudien som SSAM valde att söka en samarbetspart i näringslivet, för att utveckla lösningen. Projektet Diaccess, som leds av Växjö kommun, blev en möjliggörare för detta. Projektet hjälper till med en bra modell för att upphandla för innovation, när man som behovsägare vill ha något som inte finns tillgängligt på marknaden idag.

- Den största utmaningen ligger i att sätta upp en systemarkitektur, som utifrån analys av sensordata, automatiserat genererar behovsanpassade körscheman, det känner jag att det utvalda företaget kan hjälpa oss med säger Per Gunnarsson.

Målet med den lösning som Bintel och SSAM nu skall utveckla är att tekniken skall möjliggöra effektivisering och miljöbesparingar, samt att lösningen skall komma många fler aktörer och avfallsbolag tillgodo framgent.

Vi kommer fortlöpande här i bloggen berätta om hur utvecklingen går framåt.

Senast uppdaterad: 6 september 2021