UIA - Urban Innovation Actions

UIA är ett EU-program som riktar sig till medelstora städer med upp till 100 000 invånare och som i samverkan mellan olika aktörer vill utveckla världsunika innovationer för hållbar samhällsutveckling. Växjö kommun och Diaccess var ett av projekten i Sverige som finansierades av UIA.

UIA-initiativet är ett instrument i EU och förvaltas av generaldirektoratet för regional- och stadspolitik via indirekt förvaltning. UIA-initiativet anges i artikel 8 i EU: s förordning nr 1301/2013 om ERUFand om specifika bestämmelser om investeringar för tillväxt och sysselsättning som säger att kommissionens initiativ, ERUF, kan stödja innovativa åtgärder i område för hållbar stadsutveckling.

Huvudfunktioner i en framgångsrik Urban Innovative Action som anges i artikel 8 ERUF, ska UIA stödja pilotprojekt för att identifiera och testa nya lösningar som behandlar frågor relaterade till hållbar stadsutveckling. UIA:s huvudmål är att ge stadsmyndigheter i hela Europa utrymme och resurser för att utveckla nya innovativa svar på de sammankopplade och komplexa lokala utmaningarna. Genom detta initiativ har myndigheter möjligheten att testa hur nya och oprövade lösningar fungerar i praktiken och hur de svarar på det verkliga komplexiteten. Initiativet har en total ERUF-budget på cirka 372 miljoner euro. Stadsmyndigheter bör utnyttja UIA-initiativets möjlighet att pröva innovativa strategier och ny teknik utanför ramen för normala projekt (som kan finansieras genom traditionella källor till finansiering, inklusive allmänna ERUF-program). UIA tillåter städer att förvandla ambitiösa och kreativa idéer till prototyper som kan testas i verkliga miljöer. Med andra ord kan UIA stödja högrisk-pilotprojekt som ska finansieras av traditionella finansieringskällor, förutsatt att de är mycket innovativa och experimentella.

Mer information om UIA Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 12 juni 2024