Tillgänglighet

Tillgänglighet handlar om att alla, även personer med funktionsnedsättning, ska ha samma möjligheter till information och upplevelser i Växjö kommun.

Här hittar du tillgänglighetsguider till flera av kommunens lokaler.länk till annan webbplats

Växjö kommun samarbetar med funktionsnedsättningsrörelsen för att bevaka frågor som handlar om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

I Växjö kommun finns två samverkansråd med funktionsnedsättningsrörelsen:

  • kommunstyrelsens samverkansråd
  • gemensamt samverkansråd för nämnden för arbete och välfärd, omsorgsnämnden och överförmyndarnämnden.

I råden ingår förtroendevalda politiker tillsammans med ledamöter från funktionsnedsättnings-rörelsen och Funkibator Ideell Förening.

I samverkansråden tas frågor och ärenden upp som handlar om tillgängligheten inom kommunens verksamheter. Frågor som tas upp kan till exempel vara hur barn med funktionsnedsättning får ökad tillgänglighet i skolan, tillgängligheten till kultur- och fritidsverksamhet eller tillgängligheten utomhus och när vi bygger nytt.

Tillgänglighetslinjen - hjälp oss förbättra tillgängligheten

Du kan kontakta Växjö kommun om du upptäcker platser i Växjö som är svåra att komma fram på för till exempel rullstolsburen, synskadad, eller person med annan funktionsnedsättning. 

Lämna synpunkter i e-tjänsten eller ring på telefon 0470-410 00, måndag-fredag klockan 07.30-16.30. Det också bra att skicka in synpunkten via mejl till info@vaxjo.se.

Syn- och hörselnedsättning

Om du har en syn- eller hörselnedsättning och är över 18 år kan du få information, råd och stöd från kommunens syn- och hörselinstruktör.

Läs om syn- och hörselinstruktör

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2018
Hållbar utveckling