Biogas

Växjö kommun tar hand om matavfall från hushåll, restauranger och storkök och gör fordonsgas till bussar och personbilar.

När du sorterar ut ditt matavfall är du med och gör skillnad. Du bidrar till målet om en fossilbränslefri kommun, renare luft åt oss alla och till en hållbar framtid.

Av ditt utsorterade matavfall och kommunens avloppsslam, gör Växjö kommun biogas som stadsbussar och personbilar kan köra på. När man gör biogas blir det en restprodukt, en näringsrik rötrest som kan användas som gödsel och jordförbättring i lantbruket.

Senast uppdaterad: 28 september 2022