Biologisk mångfald

Växjö kommun jobbar för att gynna den biologiska mångfalden och för att få fler arter att trivas i kommunen.

Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald handlar om att ha ett rikt växt- och djurliv, en bra blandning och variation mellan växter, djur och livsmiljöer. Ju fler olika slags djur och växter det finns på en plats, desto större är den biologiska mångfalden. Detta har ett värde i sig, men är en förutsättning för människans överlevnad och för en god livskvalitet och är en stödjande ekosystemtjänst.

Så gynnas den biologiska mångfalden i Växjö kommun

Mycket av arbetet med kommunens odlingar, träd, parker och skogar görs för att gynna den biologiska mångfalden. Planteringar i parker och krukor, arboretum med olika träd, gräsmattor som inte klipps kort, områden där ängsväxter sätts är bara några exempel på arbete för att gynna den biologiska mångfalden i kommunen.

FN:s internationella dag för biologisk mångfald - en dag för att hylla och uppmärksamma våra arter. Den årliga dagen är den 22 maj. Växjö kommun uppmärksammar dagen på olika sätt varje år.

Webbplats för Biologiska mångfaldens dag Länk till annan webbplats..

Ekosystemtjänsterna är grunden för vår hälsa och välfärd. Det är alla produkter och tjänster som ekosystemen ger människan som till exempel att växter renar luft och vatten, bin pollinerar grödor och att naturen ger oss möjlighet till rekreation.

Det är viktigt hur mark och vatten används, hur det planeras och byggs för att kunna bevara och utveckla ekosystemens kapacitet att leverera ekosystemtjänster.

Genom att synliggöra begreppet ekosystemtjänster kan alla – politiker, myndigheter, kommuner, företag, organisationer och privatpersoner – fatta mer medvetna och hållbara beslut.

Exempel på platser med viktiga ekosystemtjänster på Upplev Växjös webbplats Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 30 maj 2024