Folkhälsa

För att förbättra folkhälsan, bidra till ökad rörelse och integration har Växjö kommun startat ett idéburet offentligt partnerskap med fyra föreningar i kommunen.

Växjö kommun har tecknat ett avtal med fyra föreningar för samverkan som inkluderar ekonomiskt stöd för insatser kopplat till proaktiva och kunskapshöjande insatser och ökad integration.

Föreningarna ska bidra till förbättrad folkhälsa, ökad rörelse och bidra till jämlika möjligheter till en meningsfull fritid för underrepresenterade grupper.

Föreningarna bedriver öppna, avgiftsfria aktiviteter för barn och ungdomar på eftermiddagar och kvällstid.

Föreningar som Växjö kommun har tecknat avtal med är:

  • En frisk generation
  • Växjö BK, Tigerklubben
  • Växjö 4H
  • Öster IF, Öster i samhället

Genom Växjö kommuns forskningsavtal med Linnéuniversitetet bedrivs regelbunden utvärdering och uppföljning av aktiviteterna.

Senast uppdaterad: 10 mars 2022