Invasiva arter

Invasiva främmande arter är arter som har flyttats från sin naturliga miljö av människan och som i sin nya miljö sprider sig snabbt och får negativ påverkan på biologisk mångfald. Därför är det viktigt att du rapporterar in fynd av invasiva arter som du hittar i naturen och bekämpar dem på rätt sätt.

Rapportera in invasiva arter

Inrapportering från allmänheten är mycket viktigt i arbetet med att hindra förekomsten och spridningen av invasiva främmande arter. Det bidrar till kartläggningen av var invasiva främmande arter finns och hur de sprider sig och utifrån det kan vi planera bekämpningsinsatser. Rapportera in fynd av invasiva arter som du hittar i naturen genom att skicka med bild och information om var växten finns till invasivaarter.nu.

 

Bekämpa invasiva arter

Genom att öka din kunskap om arterna, hur de sprids och vilka regler som finns kan du hjälpa till att stoppa spridningen och bevara mångfalden i vår natur. Bekämpning av växterna måste vara långsiktig och upprepas under lång tid. Har du dem i trädgården eller på din mark är det du som fastighetsägare som ansvarar för att bekämpa växterna – slå av, klipp ned eller ryck upp plantorna. Läs mer och få vägledning i säker hantering av avfall med invasiva främmande växter på naturvardsverket.se.

 

Trädgårdsavfall från invasiva arter

Lämna aldrig trädgårdsavfall som består av invasiva arter i skogen, i naturen eller på din egen kompost. Lägg växtavfallet i dubbla påsar (utan jord) och lämna till Häringetorps eller Norremark kretsloppspark. Läs mer information om hantering av växtmaterialet från invasiva arter på SSAM:s webbplats.

Invasiva arter i Växjö kommun

Växjö kommun arbetar hela tiden med att bekämpa invasiva arter i den offentliga miljön. I Växjö kommun är det framförallt fem arter som ställer till problem: blomsterlupin, jättebalsamin, jätteloka, kanadensiskt gullris och parkslide. Det finns också problem med fler invasiva främmande arter som sjögull, jätteslide, skunkkalla, sköldpaddor och algssvampsjukdomen Phythophtora som dödar träd.

Senast uppdaterad: 3 maj 2024