Konstgräsplaner

Växjö kommun vill minska mängden skadliga kemiska ämnen så att varken miljö eller människor påverkas negativt, viktigast är det i barnens vardag. Bland annat arbetar kommunen för att minska spridning av mikroplaster från fotbollsplaner i konstgräs.

I Växjö kommun finns nio konstgräsplaner. De är populära eftersom konstgräset gör det möjligt att träna fotboll året runt. Men det krävs rätt hantering för att minska risken att gummikulor från planerna sprids i naturen. Gummikulor och granulat räknas som mikroplaster och kan innehålla olika typer av farliga ämnen som sprids i vår miljö.

Det här görs för mer miljösmarta konstgräsplaner

  • Undvika att granulat lämnar konstgräsplanen vid användning, skötsel, snöskottning och så vidare.
  • Granulatfällor har byggts in i alla avlopp och frånvatten.
  • Information och skyltar riktad till spelare och tränare om vikten av att borsta bort granulat från skor och kläder.
  • Nya mer miljövänliga material för konstgräs utvärderas hela tiden för att eventuellt kunna användas när planer byggs eller byggs om.

Växjö kommun har som mål att till 2024 vara nere på noll kilo i påfyllnad av konstgräsplaner.

Detta kommer från kemikalieplanen och sedan 2017 en politiskt beslutad handlingsplan för hur man på lång sikt ska minimera konstgräsplanernas miljöpåverkan. Handlingsplanen följer Naturvårdsverkets vägledning.

Senast uppdaterad: 7 oktober 2022