Träbyggnation

Växjö är på många sätt en trästad. Länge har Växjö varit känt som en kommun där det byggs mycket i trä och de senaste åren har över hälften av kommunala nybyggen varit träbaserade.

Växjö kommun satsar på att bygga energieffektiva byggnader i trä, vilket innebär en lägre klimatpåverkan i byggnadernas hela livscykel.

Fördelar med att bygga i trä

Det är hållbart att bygga i trä. Skogen ger råvaror och energi i ett ständigt kretslopp. Trä är ett förnybart och miljövänligt material. Det är även enkelt att arbeta med och lätt att transportera. Väggar och bjälklag kan byggas och sättas ihop till större delar – så kallade element – på fabriksgolvet. Där är det torrt och arbetet kan göras med hög noggrannhet. På byggplatsen sätts elementen snabbt ihop till ett hus.

Träbyggnadspriset

Varje år delar Växjö kommun ut ett träbyggnadspris för att stärka kommunens träbyggnadsstrategi och manifestera Växjö som ledande i landet inom träbyggnation.

Priser och stipendier

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 16 mars 2022