Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

ELMOS-Elcyklar

Genom EU-projektet ELMOS har Växjö kommun introducerat elcyklar, byggt ett (el-cykelgarage och tagit fram en strategi för elmobilitet. Projektet som startade 2012 och avslutades i september 2014 har medverkat till att öka intresset för cykling i allmänhet och elcyklar i synnerhet.

Introduktionen av elcyklar byggde på att kostnadsfritt låna ut elcyklar till privatpersoner via deras arbetsgivare. Syftet var att erbjuda ett nytt och alternativt färdmedel till och från jobbet, i tjänsten och på fritiden. 30 elcyklar införskaffades till projektet vilka lånades ut i perioder om 3-4 veckor till respektive låntagare. Vid de tillfällen då perioden var 4 veckor erbjöds låntagare boende utanför Växjö tätort även gratis resor till och från arbetet med kollektivtrafiken. Genom möjligheten att utan kostnad kunna kombinera kollektivtrafik med elcykel kunde projektet erbjuda en mer komplett och hållbar resekedja.

I samband med återlämnandet besvarade låntagarna enkäter om sina resvanor, erfarenheter av att elcykla med mera.

Under perioden 2013-03-25 – 2014-06-30 var elcyklarna utlånade vid 16 tillfällen á 3 – 4 veckor till totalt 445 anställda hos 24 olika arbetsgivare. Därutöver har ytterligare 4 300 personer såsom arbetskamrater, familj, grannar och vänner provat elcyklarna. Av låntagarna var 63 % kvinnor och 37 % män. En majoritet av låntagarna var i åldern 41 – 45 år.

Pendlingsvanor

 • Genomsnittligt avstånd till arbetet, 6,5 km.
 • 25 % pendlade ensam i bil 5 – 7 dagar/ vecka före lånet av elcykel.
 • 3 % pendlade ensam i bil 5 – 7 dagar/ vecka under tiden de lånade
  elcykel.

Cykelvanor

 • Elcyklarna ersatte bilkörning med ca 11 500 km.
 • 80 % cyklade mer med elcykeln än med sin ordinarie cykel.
 • 70 % cyklade längre sträckor med elcykeln än med sin ordinarie
  cykel.
 • 30 % cyklade mer på sin ordinarie cykel efter lånet av elcykel än
  före.
 • Ca 10 % har köpt en egen elcykel.

Förväntningar

 • 70 % av låntagarna anser att elcykeln levde upp till deras
  förväntningar.
 • Närmare 90 % anser att metoden att låna ut elcyklar under en längre
  period är bra om man vill få till en förändring av människors val av
  färdmedel.

Andra effekter

 • Från 2012 har försäljningen av elcyklar i Växjö ökat med ca 800 %.
  2012 såldes det ungefär 30 elcyklar och under 2014 ca 280 st.

För att ge möjlighet för pendlare att kombinera kollektivtrafik till och från Växjö Resecentrum med elcykel uppfördes inom projektet ett cykelgarage på stationsområdet. I cykelgaraget finns plats för 62 cyklar varav 18 platser är försedda med eluttag för uppladdning av elcyklar. Därutöver finns 48 förvaringsskåp med plats för cykelhjälm, regnkläder etc. och strax utanför, en cykelpump som alla cyklister kan använda.

För att motverka stöld och skadegörelse är cykelgaraget låst och tillträde ges endast till abonnenter med Länstrafikens Resekort. Registreringen görs av Länstrafiken Kronobergs kundcenter i Växjö Resecentrum. Som ny kund får man 10 dagars kostnadsfri "prova-på-period" vilken kan förlängas med 30 dagar åt gången. Kostnaden för abonnemanget är 80 kronor för 30 dagar.

Läs mer om cykelgaraget här.öppnas i nytt fönster

Inom Elmos-projektet har även en strategi för el-mobilitet tagits fram. Strategin finns med som en del i den nya och reviderade Transportplanen för Växjö kommun.

För ytterligare information om Elmos-projektet kontakta:

Mats Persson, projektledare
mats.persson@vaxjo.se
Telefonnummer: 0470-41 000

ELMOS är ett EU-projekt inom Södra Östersjöprogrammet som avslutades i september 2014. Utöver Växjö kommun medverkade även Rostock, Malbork, Trabki Wielkie och Karlskrona kommun samt Energikontor Sydost i projektet. Länstrafiken Kronoberg har medverkat som associerade partner.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 augusti 2017
Hållbarhet och miljö