Bevattningsförbud i Braås, Dädesjö och Böksholm

Från och med 18 juni och tillsvidare är det bevattningsförbud i orterna Braås, Dädesjö och Böksholm.

Stäng meddelande

Alkoholservering

För att få servera spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat krävs tillstånd. Särskilda bestämmelser gäller för detaljhandel och servering av folköl.

För att vara säker på att en alkoholhandläggare är tillgänglig vill vi att du först kontaktar oss. Ni kommer enklast i kontakt med oss genom att ringa kommunen kontaktcenter, telefon 0470-410 00 eller mejla till alkinbox@vaxjo.se.

När behöver jag serveringstillstånd?

Servering av spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat får ske endast om det finns ett serveringstillstånd, förutom vid tillfällen som omfattas av undantaget nedan. Med servering i alkohollagens mening avses att alkoholdrycker tillhandahålls mot någon form av ersättning. För privata fester, bröllop eller liknande där värden eller arrangören bjuder på alkoholdrycker krävs vanligen inget serveringstillstånd.

Det finns ett undantag från kravet på serveringstillstånd vid alkoholservering.

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen:

  • Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
  • Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
  • Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

För att serveringstillstånd inte ska krävas måste samtliga tre punkter ovan vara uppfyllda.

Nämnden för arbete och välfärd handlägger Växjö kommuns serveringstillstånd samt bedriver tillsynsarbete enligt alkohollagen. Alkoholhandläggarna har även ansvar för alla försäljning- och serveringsställen av folköl samt tillsyn genom informationstillsyn och kontrollköp.

Förvaltningen arbete och välfärd handlägger även serveringstillstånd och folkölsanmälan samt bedriver tillsyn enligt alkohollagen för Alvesta, Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge kommun.

Om du är osäker på om du behöver ett serveringstillstånd, ring oss så hjälper vi dig.

Handläggning

Vid varje ansökan prövas sökandens personliga och ekonomiska lämplighet, lokalernas beskaffenhet och om det föreligger risk för olägenheter ifråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Sökanden måste visa för tillståndsmyndigheten att man är lämplig att inneha serveringstillstånd. Den sökande är alltså skyldig att inkomma med handlingar som begärs av tillståndsmyndigheten. När samtliga begärda handlingar är inkomna till tillståndsmyndigheten påbörjas handläggningen av ärendet. Sökande ska även avlägga ett kunskapsprov som visar att man har erforderliga kunskaper om alkohollagen.

Ansökan

Du som vill söka ett serveringstillstånd inom Växjö kommun ska skicka din ansökan till Växjö kommun, Box 1222, 351 12 Växjö. Även du som vill anmäla försäljning eller servering av folköl inom kommunen ska skicka din anmälan till Växjö kommun.

Det går också bra att skicka in ansökan via e-post till alkinbox@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 maj 2021