Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från den 12 juni klockan 8.00 och tills vidare.

Stäng meddelande

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Du behöver tillstånd för tillfällig alkoholservering till allmänheten om du vid ett enstaka tillfälle vill servera spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat, till exempel i samband med mässor eller festivaler.

För att vara säker på att en alkoholhandläggare är tillgänglig vill vi att du först kontaktar oss. Ni kommer enklast i kontakt med oss genom att ringa kommunens kontaktcenter, telefon 0470-410 00 eller mejla alkinbox@vaxjo.se.

När behöver jag serveringstillstånd?

Serveringstillstånd behövs varje gång serveringen riktar sig till allmänheten. Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten vid enstaka tillfälle handläggs och beslutas av alkoholhandläggare. Man kan inte erhålla tillfälligt serveringstillstånd obegränsat många gånger under ett år. Varje kommun har egna bestämmelser som reglerar antalet gånger en tillståndshavare får inneha tillfälligt tillstånd.

Om flera restauranger ingår i ett evenemang och önskar servera alkoholdrycker ska var och en av dessa ansöka om tillstånd. Tillståndshavare av tillfälligt tillstånd kan även ansöka om tillfälligt tillstånd på gemensam serveringsyta. Detta förutsätter att varje sökande innehar ett eget tillfälligt serveringstillstånd.

Tillfälligt serveringstillstånd kan även ansökas för pausservering och provsmakning.

Ansökan ska vara skriftlig och lämnas till kommunen där serveringen ska bedrivas. Ansökan ska lämnas in i god tid innan evenemanget, gärna två månader innan.

Kunskapsprov

För att få tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ska den sökande avlägga ett prov för att visa att han eller hon har tillräckliga kunskaper om alkohollagen och anslutande föreskrifter. Man har tre försök på sig att genomföra provet med godkänt resultat. Kontakta alkoholhandläggare för aktuell taxa för genomförandet av kunskapsprovet, alternativt se "Taxor och avgifter" i menyn till höger.

Ansökan

För att ansökan om serveringstillstånd ska kunna behandlas krävs enligt lagen en skriftlig ansökan till den kommun i vilken serveringen ska bedrivas. Ansökan sker genom Växjö kommuns ansökningsblankett. Den genomsnittliga handläggningstiden för tillfälligt serveringstillstånd uppskattas till 2 månader. Handläggning av ärendet påbörjas först då en komplett ansökan med tillhörande bilagor inkommit.

Skicka ansökan till Växjö Kommuns postadress, alternativt till alkinbox@vaxjo.se.

Tillfälligt serveringstillstånd, ansökan

Gemensamt serveringsutrymme, ansökan

Avgift

Enligt alkohollagen har kommunen rätt att ta ut en avgift för att behandla en ansökan om serveringstillstånd. Avgiften ska betalas i förskott och vara kommunen tillhanda innan handläggningen påbörjas. Vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ska en kopia på inbetalningskvitto på ansökningsavgift bifogas. Avgiften betalas via bankgiro 5037-2598. Bolagets/föreningens organisationsnummer ska anges vid rubriken meddelande. Avgiften återbetalas inte vid avslag.

Läs mer om Aktuella taxor och avgifter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2020