Försäljning av tobak och e-cigaretter

Från och med 1 juli 2019 kan du söka tillstånd för att sälja tobak och liknande produkter. För att sälja tobak och e-cigaretter måste du ha fått tillstånd från Växjö kommun.

Lagen om tobak och liknande produkter innebär att du som vill sälja tobak och liknande produkter behöver söka tillstånd hos oss på kommunen för varje försäljningsställe du har. Lagen skärps från och med 1 juli 2019 eftersom riksdagen vill förbättra folkhälsan genom att minska tobaksanvändningen i Sverige.

Som säljare har du ansvaret för att både du och dina anställda följer Lagen om tobak och liknande produkter. Du hittar ansökningsblanketter nedan under relaterade dokument.

Vad krävs för att få sälja tobak?

Lagen om tobak och liknande produkter innehåller bestämmelser för handeln, bland annat för att hindra att barn och ungdomar börjar använda tobak och e-cigaretter. Bestämmelserna talar till exempel om:

  • hur marknadsföring och reklam får utformas och placeras
  • att det är förbjudet att sälja till någon som inte fyllt 18 år
  • att det ska finnas skyltar om åldergränsen i butiken
  • att varorna är korrekt märkta med svensk text, rätt meningar samt varningsbilder för cigaretter
  • att det är du som säljare som är ansvarig för att varorna är korrekt märkta när de säljs till konsumenten
  • att cigaretterna inte får säljas styckevis
  • att för örtprodukter för rökning (till exempel rökmassa för vattenpipa utan tobak) gäller särskilda regler

Den som säljer tobaksvaror och e-cigaretter till någon som inte fyllt 18 år kan dömas till böter eller fängelse i 6 månader. Vid allvarligare eller upprepade överträdelser kan kommunen förbjuda försäljning upp till 2 år.

Du som gjort en anmälan och säljer tobak idag

Om du sedan tidigare har gjort en anmälan om din försäljning får du fortsätta att sälja produkterna tills Växjö kommun tagit ställning till din tillståndsansökan. För att få fortsätta din försäljning måste du ansöka om tillstånd senast 1 november 2019.

Du som vill börja sälja tobak och liknande produkter

Om du som ny aktör vill sälja tobak och liknande produkter måste en tillståndsansökan göras från och med 1 juli 2019. Försäljningen får påbörjas först efter att ett godkänt tillstånd tilldelats.

Det finns två typer av tobaksförsäljningstillstånd

Den som vill sälja tobak till konsument ska ansöka om detaljhandelstillstånd. Detta gäller även dig som säljer tobak via internet till konsument. Den som vill sälja tobak till butiker ansöker om partihandelstillstånd. Tillståndet kan gälla antingen tills vidare eller för en begränsad tidsperiod.

E-cigaretter

Att sälja e-cigaretter är även i fortsättningen anmälningspliktigt. En anmälan ska göras till Växjö kommun innan du börjar försäljningen.

Mer information

Du kan läsa om vanliga frågor och svar kring den nya lagen på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 februari 2020
Jobb och företag