Försäljning av tobak och e-cigaretter

För att få sälja tobak och liknande produkter måste du ansöka om tillstånd. För att sälja e-cigaretter ska du göra en anmälan

Lagen om tobak och liknande produkter innebär att du som vill sälja tobak och liknande produkter behöver söka tillstånd hos oss på kommunen för varje försäljningsställe du har.

Som säljare har du ansvaret för att både du och dina anställda följer Lagen om tobak och liknande produkter.

Vad krävs för att få sälja tobak?

Lagen om tobak och liknande produkter innehåller bestämmelser för handeln, bland annat för att hindra att barn och ungdomar börjar använda tobak och e-cigaretter. Bestämmelserna talar till exempel om:

  • hur marknadsföring och reklam får utformas och placeras
  • att det är förbjudet att sälja till någon som inte fyllt 18 år
  • att det ska finnas skyltar om åldergränsen i butiken
  • att varorna är korrekt märkta med svensk text, rätt meningar samt varningsbilder för cigaretter
  • att det är du som säljare som är ansvarig för att varorna är korrekt märkta när de säljs till konsumenten
  • att cigaretterna inte får säljas styckevis
  • att för örtprodukter för rökning (till exempel rökmassa för vattenpipa utan tobak) gäller särskilda regler

Den som säljer tobaksvaror och e-cigaretter till någon som inte fyllt 18 år kan dömas till böter eller fängelse i 6 månader. Vid allvarligare eller upprepade överträdelser kan kommunen förbjuda försäljning upp till 2 år.

Du som vill börja sälja tobak och liknande produkter

Om du som ny aktör vill sälja tobak och liknande produkter måste en tillståndsansökan göras från och med 1 juli 2019. Försäljningen får påbörjas först efter att ett godkänt tillstånd tilldelats.

Det finns två typer av tobaksförsäljningstillstånd

Den som vill sälja tobak till konsument ska ansöka om detaljhandelstillstånd. Detta gäller även dig som säljer tobak via internet till konsument. Den som vill sälja tobak till butiker ansöker om partihandelstillstånd. Tillståndet kan gälla antingen tills vidare eller för en begränsad tidsperiod.

Anmälan tobaksförsäljning - partihandel och detaljhandel

Anmälan tobaksförsäljning - partihandel

Anmälan tobaksförsäljning - detaljhandel

Bilaga till tillståndsanmälan för tobaksförsäljning

Begäran om uppgifter för tobakstillstånd PBI - Skatteverket

Begäran om uppgifter för tobakstillstånd - Skatteverket

E-cigaretter

Att sälja e-cigaretter är även i fortsättningen anmälningspliktigt. En anmälan ska göras till Växjö kommun innan du börjar försäljningen.

Anmälan om försäljning av e-cigaretter

Anmälan om försäljning av e-cigaretter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juli 2020
Jobb och företag