Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Unga företagare

Förutom de traditionella nätverken och företagsklubbarna, finns flera nätverk som arbetar för att skapa kontakter mellan unga företagare.

Drivhuset

Ett nätverk för studerande som startar och driver företag under studietiden. Huvudsyftet med verksamheten är att aktivt verka för ökat entreprenörskap och företagande bland studenter i Växjö, samt att arbeta för ett ökat samarbete mellan regionens företag och studenterna

Kontakt

Telefon: 0470-70 80 40
E-post: vaxjo@drivhuset.se
Webbplats: www.drivhuset.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ung företagsamhet

Verksamheten syftar till att införa kunskap om företagande och näringslivets villkor i gymnasieskolan. Det gör vi genom att erbjuda ett unikt utbildningsprogram. Utbidningsprogrammet bygger på att
ungdomarna själva startar och driver ett sk UF-företag. Att driva UF-företag ger kunskaper och insikter kring företagande och dess villkor. Samtidigt uppmuntras den egna drivkraften och entreprenörsandan.

Kontakt

Telefon: 0470-74 84 44
E-post: info@ungforetagsamhet.se
Webbplats: www.ungforetagsamhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nätverket SIP

Nätverket SIP är ett nätverk som består av 6 olika organisationer och verksamheter. Inom Nätverket SIP driver projekt, stödjer föreningsverksamhet och arbetar med uppdrag. Vi har spännande verksamhet inom massor av sfärer, några exempel är kultur, entreprenörskap, föreningar, jämställdhet, utbildning och internationella frågor. Grundtanken med SIP är att det ska kunna vara en plattform för personer som vill förverkliga sina idéer.

Kontakt

Telefon: 0470-79 46 66
E-post: info@natverketsip.se
Webbplats: www.natverketsip.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2017