För dig som företagare med anledning av corona

Växjö kommun har satt in flera åtgärder för att stötta det lokala näringslivet. Här kan du läsa om dem och få annan information som just nu kan vara värdefull för dig som företagare i kommunen.

Sedan den 10 januari 2021 gäller nya föreskrifter för butiker, gym och sportanläggningar inomhus samt badhus Länk till annan webbplats.. De nya reglerna innebär att det blir obligatoriskt att beräkna antalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande.

Företagslots - guidning för dig som företagare

Vi på Växjö kommun finns som stöd för dig som företagare och du är välkommen att kontakta oss på telefon 0470-410 00.

Verksamt.se har tagit fram en sammanställning över flera av de stödåtgärder och lagändringar som finns nationellt. Innehållet uppdateras löpande. Länk till annan webbplats.

Växjö kommuns åtgärder hittar du nedan.

Växjö kommun har skapat förutsättningar för restauranger att catera i hemmet. Uteserveringar tillåts året runt och avgiften för uteserveringar under pandemin har slopats. Restaurangerna har möjlighet att väderskydda uteserveringar med ihopfällbar takkonstruktion, som inte kräver bygglov, och höj- och sänkbara fönster. Råd och riktlinjer för bygglovsbefriade uteserveringar. , 2 MB.

För dig som äger restaurang eller annan livsmedelsverksamhet kan läsa mer om bland annat de nya föreskrifterna, buffé- och bordsservering med mera, kopplat till coronaviruset:

Specifik information till dig som driver restaurang, café eller annan livsmedelsverksamhet kopplat till coronaviruset 

Begära anstånd för fakturor och avgifter hos Växjö kommun och dess bolag

Det finns möjlighet för dig som företagskund att begära anstånd för fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, sophantering, elnät och fjärrvärme samt tillstånd och tillsyn.

Växjö kommun, Växjö Energi AB och SSAM AB kan bevilja anstånd med betalningen till upp till 90 dagar efter fakturadatum. Alltså ytterligare 60 dagar efter ordinarie förfallodatum.

Möjligheten gäller tillfälligt för företag och vid begäran sedan den 23 mars 2020. Möjligheten gäller till och med den 30 juni 2021.

För att begära om anstånd samt få reda på vilka villkor som gäller för anstånd, kontakta:

  • Fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, tillstånd och tillsyn: Växjö kommun på telefon 0470-410 00.
  • Fakturor och avgifter inom sophantering: SSAM på telefon 0470-59 95 00
  • Fakturor och avgifter inom elnät och fjärrvärme: Växjö Energi på telefon 0470-70 33 33

Vid kontakt, ha fakturainformation med fakturanumret, på samtliga fakturor du vill begära anstånd på, tillgängliga.

Amorteringsbefrielse

Föreningsägda fastighetsbolag beviljas amorteringsbefrielse för amorteringar avseende perioden 2021-01-01 – 2021-07-01 på utestående lån beviljade av Växjö kommun.
Vid behov kan motsvarande eftergift för övriga idrottsföreningar och samhällsföreningar på utestående lån beviljade av Växjö kommun avseende amorteringar som förfaller under perioden 2021-01-01 – 2021-07-01. Vid behov beviljas även anstånd med räntebetalningar i maximalt 6 månader på utestående lån till föreningar eller föreningsägda fastighetsbolag avseende räntebetalningar som förfaller under perioden 2020-01-01—2021-07-01.

Leverantörsfakturor

Växjö kommun kortar betaltiden till kommunens leverantörer för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet. Växjö kommun samt de helägda bolagen arbetar för att generellt förkorta betaltiden till leverantörer i Växjö kommun. Det är inte möjligt att som enskild företagare ansöka om att få sin faktura betald i förtid utan vi arbetar skyndsamt med att lösa detta för alla leverantörer i Växjö kommun.

Vid fakturor till SSAM måste du som kund begära att få din faktura betald tidigare. För att begära om att få din faktura betald kontakta SSAM på telefon 0470-59 95 00

Avgift för uteservering

Under 2021 kommer kommunen inte ta ut någon avgift för upplåtande av allmän platsmark för uteserveringar i centrum, men du behöver fortfarande ansöka om tillståndet hos Polisen. Länk till annan webbplats.

Avgiftsfria avbokningar

Kommunen har infört avgiftsfria avbokningar vid kommunens olika anläggningar.

När det gäller tillsynsärenden kopplat till miljö och hälsa erbjuder kommunen numera digital tillsyn, där så är lämpligt. Det bidrar både till att minska risken för smittspridning, men sparar också tid och pengar för företaget. Många företag har ont om tid och har tvingats dra ner på personal, därför fokuserar vi särskilt på stödjande information och rådgivning vid tillsynsbesöken för att kunna underlätta för företagen att upprätthålla en god hantering av livsmedel, smittskyddsåtgärder, minimera miljöbelastningen.

Kommunen har slopat tillsynsavgiften för alkoholhandläggning under pandemin.

Tillsyn livsmedelsverksamhet

Tillsyn inom livsmedelsverksamheter

Varje enskild näringsidkare har möjlighet att ansöka om att placera ut försäljningsbord i direkt anslutning till sin egen butik. Därigenom minskas trycket inne i butikerna vilket skapar bättre förutsättningar för Coronasäker handel. Allt i syfte att underlätta handeln och att underlätta för näringsidkarna i centrum. Ansökan om att använda offentlig plats görs till Polisen Länk till annan webbplats. och nyttjandet av platsen kommer vara avgiftsfri under rådande omständigheter.

Uteserveringar tillåts året runt och avgiften för uteserveringar under pandemin är slopad. Restaurangerna har möjlighet att väderskydda uteserveringar med ihopfällbar takkonstruktion, som inte kräver bygglov, och höj- och sänkbara fönster. Råd och riktlinjer för bygglovsbefriade uteserveringar. , 2 MB.

Vi har underlättat förlängningen av redan beviljade bygglov, det vill säga innan företag har påbörjat sitt byggande. Byggnation ska normalt ha startat inom en tvåårsperiod efter att ett bygglov har lämnats. I dessa fall av förlängning tar vi nu inte ut någon avgift.

Lägger fokus på en snabb genomströmning i bygglovsprocessen för ansökningar gällande omställning av butikslokaler med mera. Tydlig prioritering av ärenden som gäller omställning av butikslokaler, vilka sätts igång utan kötid.

Anstånd gällande hyror

Om ditt företag vill begära anstånd för hyra, där Växjö kommun, Växjöbostäder, Videum, Vöfab och Vidingehem är hyresvärd ska du kontakta respektive bolag. Denna möjlighet är tillfällig och gäller sedan den 23 mars 2020 och till och med den 30 juni 2021.

Kontaktuppgifter till respektive hyresvärd:
Växjö kommun, 0470-410 00
Växjöbostäder, 0470 59 90 00
Videum, 0470-72 33 00
Vöfab, 0470-418 00
Vidingehem, 0470-70 17 70

Kommunen öppnar upp vikariepoolen och uppmuntrar företagare som måste permittera eller säga upp folk att anmäla sig för att kunna bidrar till fler i sysselsättning och stärka upp vår egen verksamhets kompetensförsörjning i tider av höga vakanser.

Karensdag, sjuklöner och smittbärarpenning

På Försäkringskassans webbplats kan du läsa om vad som gäller för dig som företagare när det kommer till karensdagar, sjuklöner och smittbärarpenning.

Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats.

Tillfälliga ändringar för ansökan till a-kassa om du pausar ditt företag

Regeringen har beslutat om tillfälliga ändringar för ansökan till a-kassa. Du kan läsa om detta på verksamt.se.

Ansökan till a-kassa om du pausar ditt företag Länk till annan webbplats.

Korttidsarbete

Korttidsarbete (tidigare korttidspermittering) är ett stöd som innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska samtidigt som den anställde får cirka 90 procent av lönen.

Nya regler för vissa anställningsformer

Regeringen har beslutat att förlänga perioden som dina anställda kan ha ett introduktionsjobb med ytterligare ett år. De nya reglerna innebär att en arbetssökande kan ha ett introduktionsjobb i upp till 36 månader. Förlängningen är tillfällig och gäller från 1 maj till och med 31 december 2020.

Läs mer om den tillfälliga förlängningen av introduktionsjobb på www.arbetsformedlingen.se Länk till annan webbplats.

Nystartsjobb

Du har möjlighet att få ekonomiskt stöd om du anställer en person som har varit arbetslös länge eller någon som är nyanländ i Sverige. Du kan ansöka om nystartsjobb när du har en person i åtanke, eller så kan du förlänga ett pågående nystartsjobb. Bidraget motsvarar lägst summan av arbetsgivaravgiften.

Läs mer på www.arbetsformedlingen.se Länk till annan webbplats.

Läs mer

Arbetsförmedlingen har information till dig som är arbetsgivare och som måste säga upp eller permittera personal på grund av coronaviruset.

Säga upp eller permittera personal med anledning av coronaviruset hos Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Här hittar du samlad information på verksamt.se om vad som gäller om du behöver säga upp personal.

Uppsägning av personal Länk till annan webbplats.Uppsägning på grund av arbetsbrist Länk till annan webbplats.

Allmän provtagning

Region Kronoberg erbjuder allmän provtagning för covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Provtagningen gäller endast personer med symtom som skulle kunna vara covid-19, och görs för att bekräfta om personen har en pågående covid-infektion eller inte.

www.1177.se/Kronoberg/ Länk till annan webbplats.

Du som känner dig orolig och vill ha någon att prata med kan ringa kommunen på telefon 0470-410 00. Om du hamnar i ett akut läge ska du alltid ringa 112.

Nationella stödlinjer som finns:  Coronainformation, För dig som känner oro. Länk till annan webbplats.

Företagarnas coronalinje

Vid sex tillfällen under 2020 har Växjö kommun bjudit in till företagarnas corona-linje - ett digitalt mötesforum där du som företagare haft möjlighet att ställa frågor till experter.

Företagarnas coronalinje är ett samarbete med Almi Kronoberg, Region Kronoberg och övriga kommuner i Business Region Kronoberg.

Mötet den 27 maj hade temat Det nya nuläget- Hur blir hösten?
Du kan titta och lyssna på mötet från den 27 maj Länk till annan webbplats.

Mötet den 15 maj handlade om digital närvaro i coronatider.
Du kan titta och lyssna på mötet från den 15 maj här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mötet den 6 maj hade temat Idéer- vägen ur krisen.
Du kan titta och lyssna på det mötet här. Länk till annan webbplats.

Mötet den 24 april handlade om marknadsföring och affärsutveckling under krisen.
Du kan titta och lyssna på mötet från den 24 april här. Länk till annan webbplats.

Mötet den 15 april handlade bland annat om arbetsrätt, skattefrågor och finansiering.
Du kan titta och lyssna på mötet från den 15 april här. Länk till annan webbplats.

Från och med den 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Om du har synpunkter på hur de allmänna råden följs ska du kontakta den som driver verksamheten eller anordnar evenemanget. Ansvaret att råden följs ligger på den som anordnar sammankomsten/driver verksamheten och på dig som vistas där.

Vid klagomål

Växjö kommun hanterar frågor och klagomål/synpunkter kring trängsel på uteserveringar, restauranger, caféer och i livsmedelsbutiker. Tillsynen sker utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrift. Länk till annan webbplats.

Läs mer

Företagsregister Länk till annan webbplats., exempelvis om du söker efter en viss tjänst.

Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats.

Regeringens krispaket

Regeringen har presenterat krispaket med olika förslag för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Det innebär till exempel förslag på att införa korttidspermittering, att staten tar över sjuklöneansvaret i två månader, att företagare kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter.

Regeringens åtgärder Länk till annan webbplats.

Ladda ned affischen: Tillsammans kan vi minska smittspridnngen

Vi har tagit fram en affisch med information om hur vi tillsammans kan stoppa smittspridningen. Ladda gärna ned, skriv ut och sätt upp den på din arbetsplats, i din butik eller på din restaurang.

Tillsammans kan vi minska smittspridningen - affisch , 65 kB.

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2021
Jobb och företag