För dig som företagare med anledning av corona

Växjö kommun sätter in flera åtgärder för att stötta det lokal näringslivet. Här kan du läsa om dem och få annan information som just nu kan vara värdefull för dig som företagare i kommunen.

Företagslots - guidning för dig som företagare

Vi på Växjö kommun finns som stöd för dig som företagare och du är välkommen att kontakta oss på telefon 0470-410 00.

På länken ovan kan du läsa mer om bland annat de nya föreskrifterna, buffé- och bordsservering med mera.

Begära anstånd för fakturor och avgifter

Det finns möjlighet för dig som företagskund att begära anstånd för fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, sophantering, elnät och fjärrvärme samt tillstånd och tillsyn.

Växjö kommun, Växjö Energi AB och SSAM AB kan bevilja anstånd med betalningen till upp till 90 dagar efter fakturadatum. Alltså ytterligare 60 dagar efter ordinarie förfallodatum.

Möjligheten gäller tillfälligt för företag och vid begäran från och med den 23 mars. Möjligheten gäller tills annat beslut fattas.

För att begära om anstånd kontakta enligt:

 • Fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, tillstånd och tillsyn: Växjö kommun på telefon 0470-410 00.
 • Fakturor och avgifter inom sophantering: SSAM på telefon 0470-59 95 00
 • Fakturor och avgifter inom elnät och fjärrvärme: Växjö Energi på telefon 0470-70 33 33

Vid kontakt, ha fakturainformation med fakturanumret, på samtliga fakturor du vill begära anstånd på, tillgängliga.

Om fakturor för livsmedelskontroll

Fakturor för livsmedelskontroll har skickats ut och samtliga fakturor som gäller livsmedelskontroll har automatisk förlängts till med sista betalningsdatum 30 juni.

Om ditt företag vill begära anstånd för hyra, där Växjö kommun, Växjöbostäder, Videum, Vöfab och Vidingehem är hyresvärd ska du kontakta respektive bolag

Anstånd gällande hyror

Denna möjlighet är tillfällig och gäller från och med den 23 mars 2020 och tills annat beslut fattas

Kontaktuppgifter till respektive hyresvärd:

Växjö kommun, 0470-410 00
Växjöbostäder, 0470 59 90 00
Videum, 0470-72 33 00
Vöfab, 0470-418 00
Vidingehem, 0470-70 17 70

Leverantörsfakturor

Växjö kommun kortar betaltiden till kommunens leverantörer för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet. Växjö kommun samt de helägda bolagen arbetar nu för att generellt förkorta betaltiden till leverantörer i Växjö kommun. Det är inte möjligt att som enskild företagare ansöka om att få sin faktura betald i förtid utan vi arbetar skyndsamt med att lösa detta för alla leverantörer i Växjö kommun.

Vid fakturor till SSAM måste du som kund begära att få din faktura betald tidigare. För att begära om att få din faktura betald kontakta SSAM på telefon 0470-59 95 00

Växjö kommun kommer endast att göra tillsynsbesök som är nödvändiga just nu.

Vi kommer också att ta en dialog med de företag som har inbokade besök för att se om företaget vill ha besöket nu eller skjuta upp bokningen till senare i vår.

Tillsyn livsmedelsverksamheter

Just nu görs ingen ordinarie tillsyn på livsmedelsverksamheter utan vi agerar enbart på klagomål, läs mer om tillsyn inom livsmedel här.

Förlängd tid för att lämna in miljörapport och köldmediarapport

Med anledning av corona förlängs tiden för företagare som ska lämna in miljörapporten och/eller köldmediarapporten. Sista inlämningsdatum är 30 april 2020. Men vi behöver få information om att den kommer senare, meddela via miljokontor@vaxjo.se. Vi kommer inte att ta ut några miljösanktionsavgifter för dem som lämnar in rapporterna under april.

Vi har prioriterat sandsopningen i centrum, vilket har gjort att uteserveringarna kan öppna upp tidigare. Växjö kommun kommer under 2020 inte ta ut någon avgift för upplåtande av allmän platsmark för uteserveringar i centrum men du behöver fortfarande ansöka om tillståndet. Du ansöker om tillståndet hos polisen på samma sätt som tidigare och betalar en avgift för det, men du blir inte fakturerad av kommunen för att du använder ytan.

Regeringen har fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Sedan den 29 mars gäller en begränsning på 50 deltagare.

Med allmän sammankomst avses:

 • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
 • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
 • sammankomster som hålls för religionsutövning
 • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
 • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Med offentlig tillställning avses:

 • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
 • danstillställningar
 • tivolinöjen och festtåg
 • marknader och mässor
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Sammankomster och tillställningar som inte omfattas av förbudet

Privata tillställningar omfattas inte av detta förbud. Det som avgör är då om tillställning riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs av förbudet. Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande. Men däremot uppmanar Folkhälsomyndigheten även här till försiktighet och att man håller avstånd till varandra och att man håller avstånd till varandra.

Riskbedömning

Folkhälsomyndigheten tagit fram information om hur man gör en riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19.

Växjö kommun har, sedan den 19 mars, infört avgiftsfri parkering på de kommunala parkeringsplatserna i city under tre månader. På parkeringarna vid Stortorget och Teatertorget gäller även tidsreglering på max tre timmar.

För att ytterligare underlätta för centrumhandeln och göra en anpassning till butikernas minskade öppettider, gäller från och med den 1 april, förlängda varuleveranstiderna på gågatorna i Växjö centrum till klockan 13.00.

Riksdagen har beslutat att tillfälligt slopa karensdagen från och med 11 mars för att sjuka ska stanna hemma och minska risken för smittspridning. Staten kommer att ersätta den enskilde för detta, vilket betyder att du som företagare inte ska drabbas av ökade kostnader.

Korttidsarbete (tidigare korttidspermittering) är ett stöd som innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som den anställde får cirka 90 procent av lönen. Från och med den 7 april är det möjligt att ansöka om stöd för korttidsarbete hos Tillväxtverket. På www.tillvaxtverket.selänk till annan webbplats kan du ansöka samt göra ett webbtest för att beräkna ersättning.

Regeringen har presenterat ett krispaket med olika förslag för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Det innebär till exempel förslag på att införa korttidspermittering, att staten tar över sjuklöneansvaret i två månader, att företagare kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter.

Den 25 mars presenterade regeringenytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna för småföretag. Förslagen innefattar bland annat statlig lånegaranti, tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter.

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 april 2020
Jobb och företag