Avfall på lantbruk

På en gård uppstår ofta avfall av olika slag. En huvudregel är att allt ska återvinnas, återanvändas eller lämnas till annat godkänt omhändertagande. Inget avfall får deponeras eller brännas på gården.

Särskilda bestämmelser för farligt avfall:

Exempel på farligt avfall är bekämpningsmedels- och färgrester, spillolja, elektronik, lysrör, kyl- och frysskåp samt batterier. Särkilda bestämmelser som gäller:

  • Farligt avfall ska förvaras säkert och låst för obehöriga.
  • Flytande farligt avfall ska förvaras invallat.
  • Du ska upprätta en avfallsjournal över det farliga avfallet.
  • Vill du själv transportera farligt avfall från din verksamhet ska detta först anmälas till länsstyrelsen. I vissa fall krävs tillstånd. Även om du kör avfallet själv ska transportdokument upprättas. 
  • Om du anlitar någon för att komma och hämta ditt farliga avfall från verksamheten ska den personen/firman ha tillstånd att hantera farligt avfall.
  • Om du anlitar någon för att komma och hämta ditt farliga avfall från verksamheten ska transportdokument upprättas.

Lantbruksplast

För lantbruksplast finns en frivillig producentinsamling via branschföreningen Svepretur. De ordnar insamling på olika platser i kommunen. Större mängder kan hämtas på gården mot avgift. Storsäckar, ensilagesträckfilm, plastfolie, nät från ensilagebalar och hylsor tas emot. Även vissa dunkar tas emot, exempelvis rengjorda dunkar för växtskyddsmedel/ensileringsmedel. Mer information om Svepreturs egen sorteringsanvisning, information om hämtning med mera på svepretur.se Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 19 september 2022