Kemikalier

Alla kemikalier som är farliga för miljön eller hälsan ska vara märkta med information om riskerna med produkten och hur den ska hanteras på säkert sätt. De farligaste kemikalierna bör på sikt ersättas med mindre farliga.

Den som säljer kemiska produkter, exempelvis rengöringsmedel, färg eller ogräsmedel, är skyldig att se till att märkningen på förpackningarna är rätt utformad. De viktigaste bestämmelserna är kraven på:

  • svensk text
  • farosymboler
  • kännbar varningsmärkning (vissa produkter)
  • barnsäker förslutning (vissa produkter)

Kemikalieförteckning

Alla verksamheter som är anmälningspliktiga eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken måste ha en aktuell kemikalieförteckning. En förteckning på de kemiska produkter som du använder i verksamheten ger överblick och kan förebygga skador på miljö och hälsa, både i det dagliga arbetet och i händelse av brand eller andra olyckor. Med kunskap om kemikaliens hälso- och miljöskadlighet kan du också lättare och snabbare byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga.

Den centrala tillsynsmyndigheten för kemikalier är Kemikalieinspektionen. De informerar om kemiska produkter och vilka regler som gäller. Växjö kommun kontrollerar att tillverkare, importörer och användare följer lagstiftning när det gäller förvaring, hantering, märkning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 december 2021
Jobb och företag