Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från den 12 juni klockan 8.00 och tills vidare.

Stäng meddelande

Nedläggning av miljöfarlig verksamhet

Om ni ska lägga ned er verksamhet bör ni informera miljö- och hälsoskyddskontoret i god tid innan verksamheten upphör. För vissa verksamheter kan det finnas krav på att en sanerings- eller avvecklingsplan ska godkänna i god tid innan avvecklingen.

Ni behöver ta ställning till hur ni ska ta omhand och rengöra olika process- eller anläggningsdelar. Här är en checklista med några frågeställningar som ni bör gå igenom:

  • Hur ska ni ta omhand processutrustning (inklusive tömning av bad, hydrauloljor och andra vätskor)?
  • Hur ska ni avveckla/rengöra processavloppsvatten, eventuella reningsanläggningar, kemikalier och slam?
  • Hur ska ni ta omhand kemikalier, farligt avfall och annat avfall?
  • Om oljecistern eller oljeavskiljare finns, hur ska ni ta omhand och rengöra dem?
  • Hur tar ni omhand utrustning för luftrengöring, rengör ni ventilationen?
  • Hur tar ni hand om tryckluftssystem och elsystem (exempelvis transformatorer)?
  • Behöver väggar, golv och tak rengöras eller saneras?
  • Ska byggnader eller andra större anläggningsdelar rivas?
  • Finns förorenad mark som behöver saneras?

Miljöfarlig verksamhet, anmälan om nedläggning

Miljöfarlig verksamhet, anmälan om nedläggning

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 mars 2021
Jobb och företag