Riktlinjer för entreprenörer

Växjö kommun ställer krav på hur arbeten inom kommunens vatten- och avloppsanläggningar ska utföras. Kraven gäller även för de företag som arbetar på uppdrag av Växjö kommun.

Därför finns miljö- och säkerhetsföreskrifter som gäller för arbeten med ledningar och reningsverk för vatten och avlopp i Växjö kommun. Det finns även en särskild materialbeskrivning för val av material och metoder, som ska tllämpas för arbeten med ledningar i vår kommun.

Om du är entreprenör och vill ta del av föreskrifterna eller har frågor, kontakta VA-avdelningen, telefon 0470-410 00.

Senast uppdaterad: 10 december 2021