Säkra livsmedel

Du som ska driva eller redan bedriver ett livsmedelsföretag måste se till att alla livsmedel är säkra. Det är livsmedelslagen som reglerar detta. För att uppfylla lagstiftningens krav måste du ha lämpliga lokaler och utrustning samt bra rutiner för egen kontroll.

Om du vill starta eller ta över en livsmedelsverksamhet kan du läsa vad du bör tänka på under flikarna till höger. Här står det också hur det går till att få en inspektion. Du kan även läsa vad som bör ingå i en egenkontroll för en livsmedelsverksamhet. Om du använder dricksvatten som kommer från en egen brunn i din livsmedelsverksamhet, kan du läsa mer om det på eget dricksvatten.

Du kan läsa mer om livsmedelslagstiftning på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.. Där finns även tips på rutiner för säkra livsmedel och andra nyheter.

Om du misstänker att du har blivit matförgiftad, kan du ta kontakt med Växjö kommuns livsmedelsinspektörer. Läs mer om matförgiftning.

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Matförgiftning - anmälan

Livsmedel - anmälan om klagomål

Livsmedelsavgifter

Det finns ett antal avgifter som du behöver känna till som livsmedelsföretagare.

Registreringsavgift

Varje gång du registrerar en livsmedelsverksamhet så kostar det 841 kronor.

Årlig kontrollavgift

Den årliga kontrollavgiften bekräknas genom att timkostnaden (987 kronor) multipliceras med antalet kontrolltimmar som miljö- och hälsoskyddskontoret fastställt vid den senaste riskklassificieringen av din verksamhet. Antalet kontrolltimmar beror på hur omfattande verksamheten är och vilken omfattning du märker eller presenterar livsmedel. Hur väl du har skött din verksamhet tidigare spelar också in på antalet kontrolltimmar.

Uppföljande kontroll

Vid allvarliga brister gör miljö- och hälsoskyddskontoret ytterligare kontroller som inte ingår i den ordinarie planeringen. För dessa kontroller får livsmedelsverksamheter betala extra för all nedlagd tid. Den extra offentliga kontrollen kostar 841 kronor per timme.

Beräkna din ungefärliga årskostnad för livsmedelskontroll

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 september 2021
Jobb och företag