Egenkontroll - livsmedel

Det är livsmedelsföretagarens ansvar att maten som produceras är säker. Du som livsmedelsföretagare behöver ha ett system för egenkontroll, för att kunna visa att du hanterar hygieniskt säkra livsmedel.

Egenkontrollen ska vara anpassad efter den egna verksamheten och innehålla rutiner för följande:

Grundförutsättningar:

  • Lokalunderhåll
  • Hygieniska produktionsflöden – läs mer om detta i infobladet till höger.
  • Rengöring
  • Säker livsmedelshantering
  • Temperaturkontroller
  • Personalhygien
  • Utbildning
  • Skadedjurssäkring
  • Avfallshantering
  • Med mera

HACCP - faroanalys

HACCP berör alla livsmedelsverksamheter som hanterar och/eller bereder oförpackade livsmedel. Du som livsmedelsföretagare måste kunna visa vilka hygieniska risker/faror som finns i olika arbetsmoment i din produktion. Du ska också kunna visa hur du arbetar för att förhindra att dessa risker/faror uppstår. I större verksamheter behöver faroanalysen vara dokumenterad.

För att ta fram en faroanalys kan du få god hjälp genom att använda dig av framtagna branschriktlinjer. Ta gärna del av Branschriktlinjer på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.. Du kan också få hjälp hur du skapar ett egenkontrollprogram i informationsbladet längst ner på sidan.

Märkning och presentation

Både den som tillverkar, förpackar och märker livsmedelsprodukter själv samt den som köper färdigmärkta livsmedel som ska säljas vidare, måste ha rutiner för att kontrollera att märkningen är korrekt. Det är därför viktigt att du kontrollerar vilka specifika märkningsregler som gäller för det du säljer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 december 2021
Jobb och företag