Eget dricksvatten

Livsmedelsföretag som har egen brunn istället för kommunalt dricksvatten, omfattas av dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30).

Vattnet måste vara av bra kvalitet och ska analyseras regelbundet, minst två gånger per år. Detta innebär bland annat att: 

  • Man ska registrera vattenanläggningen (vattenverket).
  • Man ska ha ett särskilt egenkontrollprogram för vattenverket.
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska godkänna egenkontrollprogrammet.
  • Vattnet ska uppfylla de kvalitetskrav som finns i dricksvattenföreskrifterna.
  • Vattenverket ska uppfylla de krav som finns i dricksvattenföreskrifterna angående till exempel säkerhetsbarriärer, beskrivning av vattenverket (brunnskonstruktionen) med mera.

Vatten från annan producent

I vissa fall kan man hämta dricksvatten från annan producent som uppfyller kraven i dricksvattenföreskrifterna. Det måste då finnas rutiner för att kontrollera till exempel förvaring av vattnet och rengöring av behållare.

Även om man enbart använder vattnet för disk och rengöring med mera måste man kontrollera för att fastställa att det är tillräckligt rent.

Mer information finns i dricksvattenföreskrifterna och vägledning till dricksvattenföreskrifterna under rubriken Relaterade länkar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 december 2021
Jobb och företag