Bevattningsförbud i Braås, Dädesjö och Böksholm

Från och med 18 juni och tillsvidare är det bevattningsförbud i orterna Braås, Dädesjö och Böksholm.

Stäng meddelande

Livsmedelskontroll

Syftet med livsmedelskontrollen är dels att livsmedlen ska vara hygieniskt säkra för att äta, samt att information och märkning är korrekt.

Vid en inspektion kontrollerar livsmedelsinspektörer att lokaler är lämpligt utformade och underhållna. De kontrollerar även att hantering och förvaring av livsmedel sker på ett hygieniskt vis. Det är viktigt att det finns lämpliga skyddskläder och bra förutsättningar till god personalhygien.

En annan del av kontrollen är hur livsmedel är märkta och presenterade. Alla konsumenter ska kunna göra medvetna val utifrån den information som står på livsmedlen och menyer. Det är därför viktigt att informationen stämmer, speciellt information som är riktad till allergiker.

Planerad kontroll

Alla registrerade livsmedelsverksamheter får regelbundna inspektioner. Hur ofta en verksamhet får kontroll beror på hur omfattande och hur stor hygienisk risk verksamheten utgör. Kontrollintervallet varierar från att en verksamhet får ett besök vartannat år till ett par gånger per år.

Inspektionerna är oftast oanmälda, men ibland är de föranmälda.

Extra kontroll

Om det finns allvarliga brister i en livsmedelsverksamhet så kommer miljö- och hälsoskyddskontoret att följa upp detta genom ett extra kontrollbesök. För all extra kontrolltid kommer livsmedelsverksamheten också att betala extra.

Oplanerad kontroll

I de fall miljö- och hälsoskyddskontoret tar emot klagomål och misstänkta matförgiftningar gör vi alltid en utredning. Det kan bli aktuellt att göra en kontroll på verksamheten. Om vi anser att klagomålet är befogat kommer vi att debitera verksamheten för all extra kontrolltid för den oplanerade kontrollen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2021
Jobb och företag