Livsmedelskontroll

Syftet med livsmedelskontrollen är dels att livsmedlen ska vara hygieniskt säkra för att äta, dels att information och märkning är korrekt.

Vid en inspektion kontrollerar livsmedelsinspektörer att lokaler är lämpligt utformade och underhållna. De kontrollerar även att hantering och förvaring av livsmedel sker på ett hygieniskt vis. Det är viktigt att det finns lämpliga skyddskläder och bra förutsättningar till god personalhygien.

En annan del av kontrollen är hur livsmedel är märkta och presenterade. Alla konsumenter ska kunna göra medvetna val utifrån den information som står på livsmedlen och menyer. Det är därför viktigt att informationen stämmer, speciellt information som är riktad till allergiker.

Vid alla inspektioner har kommunens livsmedelsinspektörer en Växjö kommun-jacka och visar upp tjänstelegitimation.

Planerad kontroll

Alla registrerade livsmedelsverksamheter får regelbundna inspektioner. Hur ofta en verksamhet får kontroll beror på hur omfattande och hur stor hygienisk risk verksamheten utgör. Kontrollintervallet varierar från att en verksamhet får ett besök vart tredje år till ett par gånger per år.

Inspektionerna är oftast oanmälda, men ibland är de föranmälda.

Extra kontroll

Om det finns allvarliga brister i en livsmedelsverksamhet följer Växjö kommun upp detta genom ett extra kontrollbesök. För all extra kontrolltid betalar livsmedelsverksamheten extra.

Oplanerad kontroll

I de fall kommunen tar emot klagomål och misstänkta matförgiftningar görs alltid en utredning. Det kan bli aktuellt att göra en kontroll på verksamheten. Om klagomålet anses befogat kommer miljö- och hälsoskyddsnämnden att debitera verksamheten för all extra kontrolltid för den oplanerade kontrollen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 december 2021
Jobb och företag