VFU – verksamhetsförlagd utbildning

För dig som läser till förskollärare eller lärare och ska göra din VFU - här hittar du information om vad vi kan erbjuda just dig!

 • Är du intresserad av en VFU-placering med kvalitet?
 • Vill du få möjligheten att prova på både stora och små enheter?
 • Är du ivrig att göra en inverkan på våra barn och elevers framtid och bidra till en hållbar utbildning?

Då är våra verksamheter något för din VFU-placering!

Växjö kommuns vision är en hållbar utbildning för barn och elever från 1 till 20 år. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 1 till 20-åringar.

Inom varje område arbetar en VFU-samordnare som matchar din kompetens med rätt handledare ute på våra enheter. För att du som student ska få en så bra VFU-period som möjligt, har vi tillsammans med Linnéuniversitetet tagit fram en policy om vad ditt uppdrag som VFU-student innebär, vilket stöd du erbjuds, handledarens uppdrag med mera. Under VFU-perioderna har du som student möjligheter att få pröva dina idéer och praktisera olika arbetssätt samt hitta din trygghet som lärare och ledare i praktiken.

Vi erbjuder:

 • VFU med kvalitet
 • Handledare med utbildning
 • Möjligheten att utveckla dina styrkor med hjälp av regelbunden feedback på din prestation
 • Kollegialt lärande
 • Valet mellan stora och små enheter inom stad eller landsbygd
 • Möjligheten att bidra till skolutveckling
 • Stora möjligheter till anställning
 • Din framtid

Belastningsregisterutdrag

För att du ska kunna göra din verksamhetsförlagda utbildning inom Växjö kommun behöver du uppvisa två olika belastningsregisterutdrag. Beställningsblanketter hämtar du från polismyndighetens webbplats som heter Arbete inom skola och förskola samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret.

Växjö kommun har ett politikerbeslut på att båda registerutdragen ska användas och att de ska lämnas i obrutet kuvert. Inga kopior på utdragen ska tas. I stället ska arbetsgivaren fylla i Växjö kommuns blankett för registerutdrag när personen uppvisat utdragen.

Jobba under studietiden

Är du intresserad av att arbeta under din studietid? Välkommen att ta kontakt med vår vikarieförmedling:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 december 2021
Jobb och företag