Bevattningsförbud i Braås, Dädesjö och Böksholm

Från och med 18 juni och tillsvidare är det bevattningsförbud i orterna Braås, Dädesjö och Böksholm.

Stäng meddelande

Mitt ansvar som chef

Förutom medarbetarskapets ansvar har du som är medarbetare med chefsbefattning även chefsansvar. Chefsansvar handlar om ditt personliga ansvar som chef i Växjö kommunkoncern.

Ansvarsområden för mig och alla andra som är chefer i Växjö kommunkoncern:

  • Jag har som främsta uppgift att vara en god företrädare för arbetsgivaren
  • Jag leder och fördelar arbetet
  • Jag ansvarar för personal, verksamhet, arbetsmiljö, budget och ekonomi
  • Jag har verkställighet inom mitt ansvarsområde och säkerställer resurser med rätt kompetens
  • Jag ser till att rätt förutsättningar och verktyg finns för arbetet och verksamheten
  • Jag säkerställer att information som är nödvändig för personal och verkställighet finns tillgänglig och kommuniceras
  • Jag säkerställer effektiv verksamhetsstyrning, planering och uppföljning på såväl strategisk som operativ nivå för att nå uppsatta mål och direktiv
  • Jag genomför ägar-, styrelse-, nämnds- och ledningsbeslut
  • Jag ansvarar för att lagar, policies, processer och värdegrund efterlevs och genomsyrar organisationen
  • Jag ansvar för kontinuerligt förbättringsarbete 
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2019
Jobb och företag