Mitt ansvar som medarbetare

Ansvarsområden för mig och alla andra medarbetare i Växjö kommunkoncern:

• Jag genomför och tar ansvar för mitt uppdrag på ett effektivt sätt och arbetar för att nå uppsatta mål

• Jag följer och verkställer beslut och uppdrag jag får

• Jag söker och hittar information som är nödvändig för att utföra mitt uppdrag

• Jag handleder, vägleder och introducerar

• Jag bedriver alltid ett kontinuerligt förbättringsarbete inom mitt ansvarsområde

• Jag ansvarar för att arbetsförhållanden och arbetsklimat är bra, både för mig själv och min omgivning

• Jag följer lagar, policys, processer, värdegrund och övriga regler och föreskrifter som gäller på arbetsplatsen

• Jag ansvarar för egen kompetensutveckling och omvärldsbevakning

• Jag informerar och kommunicerar med samtliga intressenter för att säkerställa delaktighet, förankring och förståelse

• Jag föreslår förbättringar som kan hjälpa verksamheten

• Jag meddelar rätt person eller instans vid fel, brister eller förbättringsbehov och meddelar omedelbart om det finns akuta risker

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 december 2021
Jobb och företag