Ett urval av våra yrken

Här presenterar vi ett urval av yrken som finns i omsorgsförvaltningen.

Undersköterska och omsorgsassistent

I arbetet som undersköterska eller omsorgsassistent bistår du våra omsorgstagare med beslutade insatser som omvårdnad, på- och avklädning, personlig hygien, städ, promenader, social samvaro, fritidsaktiviteter med mera. Hjälpbehovet varierar och arbetet innebär att du ger stöd, service och omvårdnad till våra omsorgstagare i det dagliga livet utifrån deras individuella behov. Vi söker dig som har godkänd examen från vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande.

Sjuksköterska

Att arbeta som sjuksköterska i omsorgsförvaltningen innebär att du planerar, utför och dokumenterar hälso- och sjukvårdsinsatser. I arbetet ingår att delegera och handleda personal och du är en viktig del i samarbetet med anhöriga, sjukgymnast, arbetsterapeut, handläggare och enhetschef. Du kommer också att ha externa kontakter med bland annat privata vårdgivare och läkare.

Arbetsterapeut

Som arbetsterapeut i Kommunrehab består dina arbetsuppgifter av rehabilitering, aktivitetsträning samt handledning av patienter, närstående och omsorgspersonal. Du arbetar i team i nära samarbete med fysioterapeut/sjukgymnast och övrig omsorgspersonal. Du är legitimerad arbetsterapeut och det är meriterande om du har erfarenhet från arbete som arbetsterapeut.

Handläggare

Som handläggare inom omsorgsförvaltningens myndighetsavdelning utreder och fattar du beslut om olika insatser för personer som behöver stöd och hjälp i sitt dagliga liv. Myndighetsavdelningen handlägger och följer upp beslut enligt LSS-lagstiftningen eller Socialtjänstlagen. Du har egna ärenden men tillhör ett team där du har nära samarbete med dina kollegor. Vi söker dig som har en socionomexamen eller annan högskoleexamen som vi bedömer lämplig för verksamheten.

Enhetschef

Att arbeta som enhetschef i omsorgsförvaltningen innebär att du har ansvar för verkställighet, ekonomi, personal, arbetsmiljö och kvalitetssäkring på din enhet. Du utvecklar, planerar och leder verksamheten i linje med omsorgsnämndens uppsatta mål och gällande lagstiftning. Du är en tydlig ledare som tillvaratar och utvecklar medarbetarnas kompetens och skapar delaktighet och engagemang. Du som söker har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som vi bedömer relevant för befattningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 december 2021
Jobb och företag