Ett urval av våra yrken

Bygglovsingenjör

Bygglovsingenjören ger information till den som ska bygga och handlägger bygglov. Utan bygglovsingenjörer skulle nog vår kommun se lite annorlunda ut. Byggnader skulle hamna på konstiga ställen, byggas om så att de tappade sina kulturvärden med mera. Du ger råd och är bollplank vid planering av byggen och handlägger bygglov.

Mätningsingenjörer

Som mätningsingenjör arbetar du med bland annat husutstakningar och framtagande av nybyggnadskartor. Ena stunden är du ute på fältarbete i naturen, andra stunden är det social kontakt med invånare i samband med nybyggnation. Varje nytt uppdrag kräver nya lösningar, inget är det andra likt.

Planarkitekter

Planarkitektens roll är att upprätta detaljplaner för nya stadsdelar, bostadsområden och industriområden. Jag får vara med hela vägen – från vision till genomförande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2019
Jobb och företag