Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från den 12 juni klockan 8.00 och tills vidare.

Stäng meddelande

Ett urval av våra yrken

Ingenjörer och tekniker

Inom alla våra avdelningar på tekniska förvaltningen arbetar ingenjörer, tekniker och projektledare inom miljö, projektering, GIS och mätteknik, VA-processer, skog, park, mark och trafik. De arbetar ofta tillsammans med både interna och externa intressenter inom de olika projekten.

Administratörer

Olika administrativa yrken fungerar som stöd till verksamheterna och samordnar även förvaltningsövergripande uppgifter som IT och förvaltningens diarium.

Laboratoriepersonal

Vid avloppsreningsverket Sundet finns vårt eget laboratorium där vi med provtagning och analyser följer processerna för dricksvattenproduktion och avloppsteknik vid de olika vattenverken och reningsverken.

Anläggningsarbetare och maskinförare

Inom vår produktionsavdelning arbetar maskinförare och anläggningsarbetare med nyanläggning, underhåll och drift av gator och trafik, park- och trädgård, byggentreprenad och markarbeten. Vi har även en egen mekanisk verkstad som servar de olika avdelningarna och deras tillhörande maskinpark.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 mars 2021
Jobb och företag