Mark och lokaler

I Växjö finns flera industriområden med ledig mark och flera attraktiva handelsområden för etableringar. Näringslivsservice förmedlar kontakter och ger tips.

Skeppen Videum

Foto: mjfoto.se

Vill du, följer vi med ut och tittar på aktuella områden. Ekeberg är vårt nyaste område och omfattar cirka 400 hektar.

Kontakt

Lisa Johansson, näringslivsutvecklare
E-post: lisa.Johansson2@vaxjo.se

Sofia Mårdh, näringslivsutvecklare
E-post: sofia.mardh@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2019
Jobb och företag