Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från klockan 10.00 lördag den 30 maj och tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Transport och grävning

Här får du mer information om vilka tillstånd som behövs för arbete i eller i anslutning till allmän mark, gata och väg.

Här kan du också se vilka tider som gäller för varutransporter, hur du får telefondispens i Växjö centrum. För grävningstillstånd och avstängningar kan du läsa mer utförliga anvisningar. Du kan också via vår e-tjänst ansöka om grävtillstånd och lämna in TA-planer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2019
Jobb och företag