Nya bolaget Växjö Linnæus Science Park AB bildas

Den 1 januari 2022 bildas det nya kommunala bolaget Växjö Linnæus Science Park AB som har till uppdrag att stärka utvecklings- och innovationsprocesserna inom näringslivet. Under gårdagen beslutade kommunfullmäktige om ett extra tillskott på 5 miljoner kronor för att få ytterligare fart i bolaget under det första året.

Den 31 augusti tog kommunfullmäktige beslut om ägardirektiv och att bilda bolaget. Kommunfullmäktige beslutade igår den 14 december att ge ett aktieägartillskott till Växjö Linnæus Science Park AB på 5 miljoner kronor som grundfinansiering och kapitalbuffert.

- Bolaget, som kommer ha ett nära och viktigt samarbete med näringslivet och akademin, har ett viktigt uppdrag i att skapa förutsättningar för vårt näringsliv att få en ännu mer stabil tillväxt och ett positivt innovationsklimat. Med detta tillskott kan bolaget få en extra skjuts i uppstarten så att det i förlängningen kan komma näringslivet till gagn, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Om Växjö Linnæus Science Park AB

Växjö Linnæus Science Park AB är ett nytt dotterbolag till Växjö Kommunföretag AB (VKAB). Bolaget kommer från årsskiftet 2021/2022 att ta över och vidareutveckla den Science Park-verksamhet som tidigare har drivits inom kommunala bolaget Videum AB. Bolaget riktar sig till de företag som vill driva utvecklingsprojekt som leder till tillväxt och utveckling.

Växjö Linnaeus Science Park ska främja samarbete mellan företag, organisationer, forskare och entreprenörer. Bolaget syftar även till att inspirera till entreprenörskap genom att ge möjlighet till företag och individer att utveckla och förverkliga innovativa koncept, bidra till företagsetableringar samt utveckla nätverk för samordning kring lokala och regionala kunskaps- och företagskluster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2021