Kommunens företag fortsatt nöjda med service och myndighetsutövning

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, publicerade idag för nionde gången Öppen Jämförelse Företagsklimat – Insikt, som mäter företags nöjdhet med Sveriges kommuners myndighetsutövning och service inom olika områden.

Växjö kommun ligger i år på Nöjd kund-index 71, jämfört med förra årets index på 72. Fortfarande ligger Växjö kommuns totala index i den översta klassen (index 70-90). Undersökningen omfattar sex myndighetsområden: Brandskydd, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö och hälsoskydd, Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd. Dessa mäts på serviceområdena Information, Tillgänglighet, Bemötande, Kompetens, Rättssäkerhet och Effektivitet. Sett till myndighetsområden får Brandskydd (78) och Bygg (72) högst poäng för Växjö kommuns del, medan Livsmedel (70) Mark (67) och får lägst betyg.

- Vi ser fortsatt höga värden och det ska vi ha då service, bemötande och hur vi utövar vår myndighetsutövning hos våra företag är ett otroligt viktigt område. Men det finns saker att arbeta vidare med, vi ska vara flexibla och tillmötesgående och där behöver vi bli ännu bättre, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun.

- Vi har en speciell tid bakom oss med en pandemi som påverkat många och mycket. Det blir nu än mer viktigt att fortsätta det långsiktiga arbetet vi satt igång för att bli bättre i kontakten med våra företagare. Det ska vara enkelt att hitta rätt, få stöd och ha en bra dialog med kommunen, säger Fredrik Lindblad, näringslivschef.

Ta del av undersökningen på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 21 april 2022