Verksamheter som erbjuder arbetsmarknadsinsatser

Här kan du läsa om olika verksamheter som erbjuder hjälp till personer som varit arbetslösa länge. Tillsammans med din arbetsmarknadshandläggare gör du upp en planering och då får du också veta vilken verksamhet som passar dina behov bäst.

Jobbstöd till dig med ekonomiskt bistånd

För att du som har ekonomiskt bistånd ska komma i arbete eller studier kan du få hjälp av kommunen. Du kan till exempel få hjälp med att skriva CV, söka jobb, förbereda inför studier eller insatser för att förbättra din hälsa. Det är din koordinator som ser till att du får stödet. Stödet ges av personal på enheten Insats inom förvaltningen för arbete och välfärd.

Koordinator

Om du är bor i Växjö kommun och har ekonomiskt bistånd, kommer du att få stöd av en koordinator på din väg till jobb, studier eller annan sysselsättning.

Din koordinator hjälper dig med en plan för att du ska nå ditt mål. Planen kan innehålla olika sorters insatser till exempel praktik och förberedelse inför studier.

Växjölöftet vuxenutbildning

Inom Växjölöftet vuxenutbildning kan du som är vuxen studera och slutföra dina grundskole- eller gymnasiestudier. Du kan också studera för att byta yrke eller bli behörig till högre studier.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 december 2021
Jobb och företag