Växjölöftet

Växjölöftet är ett trepartslöfte mellan det offentliga (Växjö kommun, Arbetsförmedlingen, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen) samt Växjöborna och arbetsgivarna. Inom ramen för Växjölöftet arbetar kommunen och statliga aktörer tillsammans med arbetsgivare och Växjöbor med målsättningen full sysselsättning och fokus på matchning och kompetensförsörjning.

Växjölöftets praktikupprop

För att få fler Växjöbor i arbete startar i december 2021 Växjölöftets praktikupprop. Satsningen riktar sig till företagare i kommunen som med stöttning från Växjö kommun vill bidra till att ge praktikplats till arbetssökande. Målet är att hitta 100 praktikplatser.

Mer information om Växjölöftets praktikupprop Länk till annan webbplats.

Om Växjölöftet

Genom Växjölöftet understryks myndigheternas ansvar gentemot arbetsgivarna i form av stöd och matchning och arbetsgivarens ansvar att på sin arbetsplats ta emot en eller flera Växjöbor för anställning, praktik, utbildning förlagd på arbetsplatsen och arbetsträning.

I Växjölöftet ingår också Växjöbornas ansvar att aktivt söka arbete och delta i insatser som ökar möjligheterna till en anställning, men även kommunens ansvar att tillhandahålla utbildning som möjliggör för Växjöbornas att möta arbetsmarknadens behov.

Växjölöftet har tre åtaganden

1. Arbetslinje för alla Växjöbor. Krav på motprestation för bidrag och en positiv förväntan om arbetsförmåga på alla Växjöbor. Konkret har det inneburit skärpningar av aktivitetskravet för försörjningsstöd och införandet av en femdagarsregel, inom vilken man som bidragssökande behöver vara i en insats. Att ställa krav är att bry sig.

2. Arbetsmarknad för alla Växjöbor. Förbättrad matchning när kommunen och Arbetsförmedlingen gemensamt möter näringslivet. Sänkta trösklar till jobb med en större verktygslåda. Varje arbetsgivare ska ha en personlig kontakt från Växjölöftet och inte behöva fundera på om personen är från kommunen eller Arbetsförmedlingen. Full sysselsättning för att alla ska med när Växjö växer.

3. Arbetskraft för alla Växjöbor. Individanpassade insatser och en modern vuxenutbildning med fokus på arbetsplatsernas kompetensförsörjning och matchning. Övertygelsen om att alla Växjöbor kan bidra förpliktigar att också hitta rätt stöd till varje växjöbo som idag är utan arbete. En genomgripande vuxen- och språkutbildningsreform har varit en betydelsefull del av detta.

Illustration över Växjölöftet. Processen beskrivs i texten ovanför bilden

Följande personer ingår i Växjölöftets styrgrupp

 • Oliver Rosengren, ordförande VKAB
 • Tomas Thornell, vice ordförande nämnden arbete och Välfärd.
 • Per Sandberg, förvaltningen för arbete och välfärd, Växjö kommun
 • Peter Andersson och Constanze Liljegren, Arbetsförmedlingen
 • Susanne Ackum, Linnéuniversitetet
 • Elin Lindqvist, Linnéuniversitetet
 • Fredrik Lindblad, näringslivsavdelningen, Växjö kommun
 • Jim Norlander, näringslivsrepresentant
 • Jenny Flennemo, näringslivsrepresentant
 • Carin Karlsson, Länsstyrelsen
 • Oskar Aspengren, näringslivsrepresentant
 • Fredrik Sandberg, näringslivsrepresentant
 • Jens Ahlstrand, näringslivsrepresentant
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 januari 2022
Jobb och företag