Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från den 12 juni klockan 8.00 och tills vidare.

Stäng meddelande

Att lämna anbud

Här presenteras viktig information för dig som vill lämna anbud

Alla upphandlingar utom direktupphandlingar offentliggörs i allmän tillgänglig nationell databas. Via sidan Aktuella upphandlingar kan du besöka Opic som är Sveriges största upphandlingsdatabas. Där finns information om planerade, pågående samt avslutade upphandlingar och allmän information om offentlig upphandling.

Du kan hämta ett komplett förfrågningsunderlag digitalt för respektive upphandling. Du som anbudsgivare kan även lämna anbud elektroniskt. Instruktioner framgår av förfrågningsunderlaget. Ett anbud behöver inte ha en bestämd design eller layout. Det viktigaste är att svara så tydligt som möjligt på det som efterfrågas i underlaget och därför är det viktigt att du har läst igenom förfrågningsunderlaget noga, innan du lämnar anbud.

Fråga ansvariga upphandlare eller andra kontaktpersoner som nämns i underlaget omgående vid oklarheter. Tänk på att så kallade "ska-krav" måste besvaras.

För vissa frågor krävs det att man som anbudsgivare accepterar genom att kryssa ja i en ruta, medan andra ska-krav kräver dels ett ja, dels att bevis i någon form av dokument bifogas. Att kryssa i en ruta med ja och inte bifoga ett bevis kan leda till att anbudet inte tas upp till prövning.

Anbud måste lämnas in tid. Sista datum framgår alltid av annons och förfrågningsunderlag.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2021
Jobb och företag