Bli auktoriserad anordnare

Växjö kommun tillämpar, efter beslut i nämnden för arbete och välfärd, auktorisation för anordnare inom två områden, vuxenutbildning och sysselsättning.

Syftet är att öka utbudet av verksamheter för att skapa valfrihet för den enskilde deltagaren.

Växjö kommun, genom nämnden för arbete och välfärd, söker anordnare som är intresserad av att genomföra dessa verksamheter.

I ansökningsunderlaget beskrivs uppdraget och vilka krav som ställs för att en utförare ska bli godkänd samt övrig information som är värdefull för den som ansöker. 

Växjölöftet vuxenutbildning, kommunal vuxenutbildning.

Växjölöftet sysselsättning, sysselsättningsverksamhet för personer med psykisk ohälsa.

Senast uppdaterad: 15 augusti 2022