Växjölöftet sysselsättning

Växjölöftet sysselsättning är en auktorisationsmodell med auktoriserade anordnare som ska bedriva sysselsättningsverksamhet för personer med psykisk ohälsa.

Auktorisationssystemet innebär att den enskilde som får ett biståndsbeslut om en insats kan välja bland de verksamheter som finns i auktorisationssystemet. Syftet är att öka utbudet av verksamheter för att skapa valfrihet för den enskilde deltagaren.

Personer som har beslut om sysselsättning enligt socialtjänstlagen 4:1 kan välja en anordnare för sin insats. Ansvarig handläggare upprättar, tillsammans med individen, en individuell handlingsplan som innehåller antal timmar per vecka, syfte, delmål och mål med insatsen. Individen väljer anordnare genom att ansvarig handläggare informerar om vilka anordnare som är auktoriserade. Om individen vill ska personen först få möjlighet att göra studiebesök hos anordnaren.

Insatsen ska rikta sig till personer som har olika erfarenheter, livssituation, kunskaper och förutsättningar. Den ska planeras och utformas tillsammans med individen och anpassas till individens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål.

Beskrivning av uppdraget

I ansökningsunderlaget beskrivs uppdraget och vilka krav som ställs för att en utförare ska bli godkänd samt övrig information som är värdefull för den som ansöker. 

Så här ansöker du

Gå till det elektroniska upphandlingssystemet TendSign. Registrera dig genom att klicka på "Skapa gratiskonto". Det kostar inget att ansöka.

När du har registrerat dig eller om du redan är registrerad, kan du göra din ansökan i TendSign Länk till annan webbplats..

I Visma TendSign får du ytterligare information och en bekräftelse på att ansökan kommit in och är rätt ifylld.

Vi tar inte emot skriftliga ansökningar. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2021
Jobb och företag