Information för anordnare

Är du anordnare inom Växjölöftet vuxenutbildning? Här har vi samlat information som är användbar för dig.

Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss inom Växjölöftet vuxenutbildning.

Med anledning av nya restriktioner 10 januari 2022

Växjölöftet vuxenutbildning följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att undervisning för folkhögskolor, yrkeshögskola och kommunal vuxenutbildning bör bedrivas som vanligt, men utifrån tydliga förebyggande smittskyddsåtgärder, som att säkerställa avstånd när undervisning sker på plats.

Verksamhetsansvariga bör erbjuda förutsättningar för personal att arbeta hemifrån när så är möjligt. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information om förslag på förebyggande smittskyddsåtgärder för utbildningar för vuxna. Länk till annan webbplats.

Rekommendationen som gäller att undvika trängsel i kollektivtrafiken ska inte ses som ett hinder för elever och studerande att ta sig till och från utbildningen.

Elever och studerande på utbildningar för vuxna har under pandemin tagit ett stort ansvar i det offentliga rummet. Studier har visat att elevers och studerandes psykiska hälsa har påverkats negativt under pandemin. Utbildning är viktigt för kunskapsinhämtning och även för hälsan både på lång och kort sikt. Elever och studerande som idag har närundervisning behöver därför få sin undervisning som vanligt, men med förebyggande åtgärder för att hindra smittspridning. Den viktigaste åtgärden för att minska riskerna för smittspridning och allvarlig sjukdom av covid-19 är vaccination.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om smittskyddsåtgärder mot sjukdomen covid-19 Länk till annan webbplats. som riktar sig till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska tillämpas exempelvis vid öppna föreläsningar som vänder sig till allmänheten.

Mer information avseende vad som betraktas som allmän sammankomst eller offentlig tillställning finns på polisens webbplats. Länk till annan webbplats.

Källa
Folkhälsomyndighetens information om covid-19 till anordnare av utbildningar för vuxna. Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2022
Jobb och företag