Anordnartäffar

Växjölöftet vuxenutbildning anordnar regelbundet anordnarträffar. Syftet är att sprida kunskap och främja samverkan, mellan utbildningsanordnare och Växjölöftet vuxenutbildning, såväl som utbildningsanordnare emellan.

Mötestider 2021

Anordnarträffarna sker över Teams, klockan 10.00 – 16.00 nedanstående datum.

  • 2021-03-23
  • 2021-05-25
  • 2021-09-09
  • 2021-11-16
Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 oktober 2021
Jobb och företag