Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från den 12 juni klockan 8.00 och tills vidare.

Stäng meddelande

Utmanarrätt

Vill du utmana kommunal verksamhet? Växjö kommun har så kallad utmanarrätt. Det betyder att du som är intresserad av att driva en kommunal verksamhet kan utmana kommun om att få ta över verksamheten.

Den som vill utmana Växjö kommun ska ta lämna ett förslag till kommunen om att få överta driften av en kommunal verksamhet. Anställda i Växjö kommun kan utmana sina egna arbetsområden, det vill säga ta över driften av den verksamhet de jobbar i. 

Syftet med utmanarrätten

Syftet med utmanarrätten är att pröva andra sätt att driva verksamheter som ligger under kommunens ansvar och att stimulera det intresse som finns hos blivande entreprenörer. Målet är ökad mångfald, effektivitet och kvalité. Vad kan utmanas? All verksamhet som drivs av kommunen kan utmanas, med undantag av myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner, intraprenader och vad som enligt lag och förordning måste utföras av kommunen med egen personal. Tar någon fram ett förslag till utmaning mot en verksamhet som redan idag är konkurrensutsatt och som enligt avtal drivs av privat utförare, ska utmaningen betraktas som en intresseanmälan om att delta i kommande upphandling för den aktuella verksamheten.

Områden där s.k. valfrihetssystem tillämpas är undantagna från utmanarrätten.  Vem bestämmer om utmaningen ska genomföras.

Den politiska nämnd som är ansvarig för en verksamhet som någon valt att utmana, ska så snart som möjligt pröva förslaget till utmaningen och bestämma om den skall leda till konkurrensutsättning eller inte. Om utmaningen berör flera nämnders verksamhetsområden ska nämnderna samordna sin prövning. Om nämnderna inte kan komma överens, beslutar istället kommunstyrelsen. En kopia av alla utmaningar och beslut ska skickas till kommunstyrelsen.

Lämna förslag till utmaning

Du lämnar ett förslag till utmaning genom att fylla i e-tjänsten nedan.

Utmanarrätt, lämna förslag

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2020
Jobb och företag