Detta kan vi erbjuda dig

Vi tycker att det är viktigt att ha personal med stor kunskap, kreativitet och förmåga att möta invånarna.

Anställda i Växjö kommun har ett antal förmåner, med individuella val, för att ge medarbetarna möjlighet att utvecklas. På den här sidan ser du ett urval av dessa. 

Vi erbjuder arbetstidsförkortning mot att medarbetaren avstår från löneökning. Erbjudandet gäller för dig som är 61 år eller äldre.

I vissa verksamheter kan vi erbjuda tillsvidareanställda medarbetare möjligheten att byta semesterdagstillägget mot ledig tid i form av fler semesterdagar. Det beslutas av respektive chef beroende på verksamhetens behov.

Vi arbetar för friska medarbetare och ett hållbart arbetsliv. Medarbetare i Växjö kommun har möjlighet till friskvårdsersättning med 2000 kronor inklusive moms per kalenderår.      

Tillsvidareanställda erbjuds förmånscykel, det innebär att du hyr en cykel med bruttolöneavdrag och förmånsbeskattning under 36 månader.

I Växjö kommun har anställda möjlighet att vara helt föräldralediga i 2,5 år. Man kan också arbeta deltid ner till 50 procent tills barnet är 12 år.

Tillsvidareanställda är automatiskt medlemmar i personalklubben Dakapo. Personalklubben är mycket aktiv och ordnar aktiviteter inom sport och kultur, samt erbjuder rabatter.

Medarbetare i Växjö kommun har möjlighet att byta löneökning mot pensionsförsäkring. Önskemålet om att byta löneökning mot pensionsförsäkring diskuteras i samband med lönesamtalet.

Senast uppdaterad: 31 augusti 2023