Så jobbar vi i processer

Organisationer är ofta organiserade efter verksamhetsområden eller funktioner. Det kan därför ibland vara svårt att arbeta över verksamhetsgränserna och därmed se helheten. För att göra vårt arbete bättre och mer effektivt, med invånarna, företagarna och besökarna i fokus, jobbar Växjö kommun utifrån ett processinriktat arbetssätt.

Att arbeta i processer innebär att vi fokuserar på rätt saker där vi både skapar ett värde för invånarna och samtidigt effektiviserar hur vårt arbete styrs. På så sätt flyttar vi fokus från organisation till mottagare där resultatet av vårt arbete är viktigare än vem som gör vad.

En process kan beskrivas som olika aktiviteter som skapar värde och leder till mätbara resultat av vårt arbete. Processerna har en början och ett slut och syftar till är att alla arbetar mot gemensamma mål.

Inom Växjö kommun arbetar vi efter tre olika typer av processer:

  • Huvudprocessen är till direkt nytta för invånarna. Här arbetar flera förvaltningar och bolag tillsammans. Varje chef styr och leder sin verksamhet, men det finns en processägare, som ansvarar för att samordna arbetet.
  • Ledningsprocesserna styr och koordinerar det arbete vi gör i huvud- och stödprocesserna.
  • Stödprocesserna stöder och möjliggör våra huvud- och ledningsprocesser.
Senast uppdaterad: 1 juni 2023